IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРМІНІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111.161 К. В.Тішечкіна  Миколаївський національний аграрний університет     Стаття присвячена дослідженню сільськогосподарської термінології. Розглянуто та проаналізовано лексико-семантичні особливості деяких спільнокореневих термінів аграрної галузі (зернистий, зерно, зернобобовий, зерновий, зерносховище) за допомогою словників української та англійської мов. Ключові слова: термін,…

СПОСОБИ УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ МЕДИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111:61 Кучумова Н.В.        Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького   У статті розглянуто основні способи утворення неологізмів у сучасній англомовній медичній термінолексиці. Виявлено продуктивність певних моделей   формування англійських медичних лексичних та фразеологічних інновацій. Ключові слова: неологізми,…

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ОПОРИ НА РІДНУ МОВУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.133.1:373.6:811.161.2 Ковальчук О.П., Ковальчук В.Д.          Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобицька гімназія          У статті висвітлено та проаналізовано погляди відомих вітчизняних та зарубіжних науковців щодо застосування  принципу опори на рідну мову в процесі…

СТАТИЧНИЙ ЛОКАТИВ У ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.161.2’367                                                                        Н. М. Костусяк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк             У статті розглянуто статичний локатив на тлі граматичної системи сучасної української літературної мови й схарактеризовано його як семантичну відмінкову грамему. Вирізнено значеннєві варіанти статичного…

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ДІАЛЕКТУ АНГЛІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111:81’28 Колісник М.П. Національний Технічний Університет  України «КПІ», Київ   У статті на основі аналізу відомих теоретичних положень та емпіричних фактів з’ясовано закономірності функціонування північно-східного діалекту англійської мови та запропоновано узагальнену модель його генезису Ключові слова: англійська мова,…