комунікація

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ КОМУНІКАНТА

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися О.Я.Чепіль Національний університет «Острозька академія» КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО СТАТУСУ КОМУНІКАНТА У статті здійснено ґрунтовний аналіз комунікативного аспекту в ідентифікації соціолінгвістичного статусу  комуніканта. Ключові слова:  соціолінгвістика, соціолінгвістичний статус комуніканта, комунікація,  мовна комунікація. В статье представлен глубокий анализ коммуникативного…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Основні PR-підходи в мережі Інтернет під час парламентських виборів 2014 р. в Україні

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті проаналізовано найбільш вагомі приклади PR-підходів в мережі Інтернет під час виборів у Парламент України у 2014 році. Також наведенні технологічні параметри мережі Інтернет та поняття і застосуваня «Інтернет-креативу» під час виборів у Парламент України у 2014 році.…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Роль телебачення уформуванні суспільної думки

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті висвітлено феномен телебачення у сучасному медіа-просторі. Визначено його унікальність у комунікаційному процесі в ЗМІ. Визначено  функції сучасного телебачення. Також висвітлено деякі історичні фактори щодо тенденції розвитку телебачення і тележурналістики, визначено роль телебачення у формуванні іміджу громадської організації.…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поняття міжкультурної компетенції особистості в контексті англомовного комунікативного акту

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті відображено сутність поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації, особливості процесу спілкування та адаптації у процесі мовного, комунікативного, міжкультурного діалогу. Визначено стадії набуття міжкультурної компетенції учасників комунікативного процесу, які належать до різних культур. Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурна…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

НЛП в упрaвлiнській діяльності: поняття та технiки

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися В стaттi визнaчaється поняття нейролiнгвiстичного прогрaмувaння, методики тa його роль в упрaвлiнськiй дiяльностi. Aнaлiзуються технiки НЛП, зa допомогою яких керiвник aбо упрaвлiнець може досягaти бaжaних результaтiв тa здiйснювaти ефективне упрaвлiння. In the article defines the concept of neurolinguistic programming,…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 1 з 41234