Економічний

Необхідність впровадження лін-менеджменту на підприємствах

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintХоменко Алісія Ігорівна студентка 4 курсу, спеціальність «Фінанси і кредит» Науковий керівник: Шулик Юлія Віталіївна доцент, кандидат економічних наук Необхідність впровадження лін-менеджменту на підприємствах Досліджено поняття лін-менеджменту як економічного явища, визначено принципи концепції «ощадливого виробництва», охарактеризовано основі види втрат, проаналізовано основні показники…

Використання переваг та мінімізація недоліків оцінки настання банкрутства підприємств ( на прикладі ТОВ “Костопільський фанерний завод”)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintМихасюк Дмитро Олегович, студент 4 курсу, напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Науковий керівник: Харчук Олександр Анатолійович, викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія» ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ ТА МІНІМІЗАЦІЯ НЕДОЛІКІВ ОЦІНКИ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ…

Features of the organization of accounting of equity capital of enterprises of Ukraine and directions for its improvement

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintKateryna Fedorova student of the 4th year of economics facultyNational University of Ostroh Academy Scientific supervisor : Kharchuk Yuliya Yurievnaassociate professor of finance, accounting and audit department Features of the organization of accounting of equity capital of enterprises of…

Opportunities to improve the process of managing the receivables of the enterprise

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintKateryna Fedorova student of the 4th year of economics facultyNational University of Ostroh Academy Scientific supervisor : Kharchuk Yuliya Yurievnaassociate professor of finance, accounting and audit department Opportunities to improve the process of managing the receivables of the enterprise…

Credit needle for Ukraine

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintKherovymchuk Alla Sergiyvna, student of the 4th year of economics facultyNational University of Ostroh Academy Scientific supervisor : Kharchuk Yuliya Yurievnaassociate professor of finance, accounting and audit department Credit needle for Ukraine The article reveals theoretical and practical aspects…