телебачення

Авторитетність телебачення у формуванні сучасної української культуромовної ідентичності

УДК 81’271:070.11 ilona.mostova@oa.edu.ua Мостова Ілона Ігорівна, магістрантка, Національний університет «Острозька академія», науковий керівник канд. пед. наук З. В. Столяр Анотація У статті проаналізовано взаємозв’язок між телевізійним дискурсом та процесами формування культуромовної національної ідентичності в контексті українського суспільства у час повномасштабної…

Соціокомунікативні функції телеведучого на українському телебаченні

В науковій статті йде мова про роботу телеведучого на українському телебаченні та його соціокомунікативні функції у сучасних реаліях. Розглядаються функції телеведучого у різних жанрах телепередач, зокрема аналізується робота телеведучого у розважальній телепередачі, випуску новин, ток-шоу тощо. Зазначається, які саме комунікативні…

Історія створення та виникнення українського телебачення

У статті відображено історію створення та розвитку телебачення України, зокрема, яскраво описано передумови та етапи його становлення і подальшого розвитку. Здійснено аналіз перших незалежних мовних компаній в державі. Особливу увагу звернено на формування і розвиток саме українського телепростору.

Експлікація розважальних телевізійних проектів в Україні (на прикладі телеканалу СТБ)

У статті охарактеризовано деякі з розважальних проектів на телеканалі СТБ, зокрема окреслено їх основні особливості та істотні відмінності. Також здійснено аналіз логотипів розважальних шоу на СТБ як елементу реклами на основі семіотичного аналізу їх кольорової гами. Особливу увагу звернено на…

Особливості соціальної реклами на українському телебаченні

У статті подано трактування поняття «соціальна реклама». Окреслено основні переваги та недоліки соціальної реклами на телебаченні. Визначено основні особливості розвитку соціальної реклами на українському телебаченні.