Історія створення та виникнення українського телебачення

У статті відображено історію створення та розвитку телебачення України, зокрема, яскраво описано передумови та етапи його становлення і подальшого розвитку. Здійснено аналіз перших незалежних мовних компаній в державі. Особливу увагу звернено на формування і розвиток саме українського телепростору.

Експлікація розважальних телевізійних проектів в Україні (на прикладі телеканалу СТБ)

У статті охарактеризовано деякі з розважальних проектів на телеканалі СТБ, зокрема окреслено їх основні особливості та істотні відмінності. Також здійснено аналіз логотипів розважальних шоу на СТБ як елементу реклами на основі семіотичного аналізу їх кольорової гами. Особливу увагу звернено на…

Розважальна телепрограма: поняття та класифікація

У статті розкрито поняття «розважальна телепрограма». Визначено критерії щодо класифікації програм та типології українських сучасних розважальних телевізійних проектів. Виокремлено чинники, які створюють умови їх ефективності та функціонування на українському телебаченні, також здійснено класифікацію телевізійних різнотипових програм розважального жанру.