соціальна мережа

Особливості використання англійського стенгу у соціальних мережах

Анотація. Сьогодні англійський сленг є одним із найбільш розповсюджених способів передачі інформації в соціальних мережах та загалом на просторах Інтернету. Це сприяло появі певних соціальних та побутових проблем у нашому суспільстві. Задля вирішення цих проблем необхідно більш детально вивчити цей…

Поняття, функції та особливості соціальних Інтернет-мереж

У статті простежено дефініція поняття «соціальна мережа», визначено її функції та виділено особливості соціальних мереж в сучасний період.

Соціальні Інтернет-мережі як різновид нових соціальних медіа: особливості та функції

У статті досліджено соціальні Інтернет-мережі як різновид нових соціальних медіа, визначено їх особливості та функції.

Е-ДОВІРА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЗАЛЕЖНО ВІД АВАТАРА

У статті розглядаються основні соціально-психологічні функції явища довіри в контексті теоретичного аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень. Визначаються особливості е-довіри в соціальній мережі. Розглядається поняття самопрезентації в мережі Інтернет. Ключові слова: е-довіра, соціальна мережа, аватар, мережа Інтернет

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Е-ДОВІРИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЗАЛЕЖНО ВІД АВАТАРА

У статті розглянуто особливості е-довіри в соціальних мережах залежно від оформлення аватару. Автор статті визначає особливості, які саме оформлення аватару викликають найбільше довіри у користувачів соціальних мереж. Представляються результати експериментального дослідження,що проведене у мережі Facebook. Ключові слова: е-довіра, соціальна мережа,…