IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТАФОРИ В ТЕРМІНАХ СУПЕРКОНЦЕПТУ ВІЙСЬКО В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 21 СТ.

УДК 821.161.2-3+81’33+81’37                                                     Н.В.АНТОНЮК Національний університет «Львівська політехніка»,  кафедра  інформаційних систем та мереж      Стаття містить аналіз вербалізацій в термінах концептосфери Військо на матеріалі  української художньої прози 21 ст. Схарактеризовано основні артефактні метафори з військової концептосфери.     Ключові слова:метафора, …

ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІКРОПОЛІВ ЕКОНОМІЧНА КРИЗА/ ECONOMICAL CRISIS В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

                       УДК 81’37 (811.161.2 + 811.111)                                                   Н.Д. Засанська Кіровоградський державний педагогічний університет  імені Володимира Винниченка   В статті висвітлено результати зіставного аналізу системно-структурної організації лексико-семантичних мікрополів економічна криза/economicalcrisisв українській та англійській мовах. Досліджено взаємовідношення між лексичними одиницями порівнюваних лексико-семантичних…

ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:ЗАВДАННЯ ТА НАУКОВІ ТЕОРІЇ СТВОРЕННЯ

УДК 81’36:81 – 116.3 Г.Д. Темник Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Львів У статті окреслено основні завдання функціональної граматики, проаналізовано функціональні підходи, застосовувані в американському та європейському мовознавстві в аспекті потенційної теоретичної основи…

СЕМАНТИКА КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

УДК 811.111: 81’37                                                                        Я.М. Тагільцева Полтавська державна аграрна академія   У статті досліджуються семантичні особливості назв кольорів в англійській мові ділового спілкування. Виділяється основна та периферійна групи кольоропозначень. Простежується динаміка їх функціонування. Ключові слова: ділове спілкування, кольоропозначення, семантика. В…

“ПРЕДИКАТИВНІСТЬ”, “ПРЕДИКАТНІСТЬ”, “ПРЕДИКАЦІЯ”: КОРЕЛЯТИВНІСТЬ / НЕКОРЕЛЯТИВНІСТЬ

УДК 811.161.2’36 Соловцова О. В.  Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»     У статті проаналізовано граматичний зміст термінів “предикативність”, “предикатність”, “предикація”. Досліджено інтерпретацію цих понять з позицій вітчизняних та зарубіжних вчених. Ключові слова: речення, предикат, предикативність, предикатність,…