IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТАФОРИ В ТЕРМІНАХ СУПЕРКОНЦЕПТУ ВІЙСЬКО В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 21 СТ.

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 821.161.2-3+81’33+81’37                                                     Н.В.АНТОНЮК Національний університет «Львівська політехніка»,  кафедра  інформаційних систем та мереж      Стаття містить аналіз вербалізацій в термінах концептосфери Військо на матеріалі  української художньої прози 21 ст. Схарактеризовано основні артефактні метафори з військової концептосфери.     Ключові…

ПОНЯТТЄВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЕКОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111′37:504 О.О. Жихарєва Київський національний лінгвістичний університет, Київ        У статті, спираючись на проведений лексикографічний аналіз словникових дефініцій, виведено поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯ в сучасній англійській мові шляхом виокремлення її релевантних складників.      Ключові слова: концепт, екологія,…

ВІДАНТРОПОНІМНІ НАЗВИ В ГІДРОНІМІЇ БУЗЬКО-ІНГУЛЬСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  Т.А. Зайцева Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, Миколаїв   У статті розглянуто гідроніми Бузько-Інгульського межиріччя, базовою основою яких є антропонімний матеріал. Здійснено спробу етимологічного аналізу гідронімів із залученням сучасних прізвищ регіону. Ключові слова: гідронім, антропонім, топонім, ойконім, прізвище. В…

ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІКРОПОЛІВ ЕКОНОМІЧНА КРИЗА/ ECONOMICAL CRISIS В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print                       УДК 81’37 (811.161.2 + 811.111)                                                   Н.Д. Засанська Кіровоградський державний педагогічний університет  імені Володимира Винниченка   В статті висвітлено результати зіставного аналізу системно-структурної організації лексико-семантичних мікрополів економічна криза/economicalcrisisв українській та англійській мовах. Досліджено взаємовідношення між лексичними одиницями порівнюваних…

ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:ЗАВДАННЯ ТА НАУКОВІ ТЕОРІЇ СТВОРЕННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’36:81 – 116.3 Г.Д. Темник Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Львів У статті окреслено основні завдання функціональної граматики, проаналізовано функціональні підходи, застосовувані в американському та європейському мовознавстві в аспекті потенційної теоретичної…