IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

СЛОВОФОРМА В СИСТЕМІ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.161.2’367 І. С. Попова Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ             Статтю присвячено аналізові словоформи в системі синтаксичних одиниць сучасної української мови. Обґрунтовано її статус як мінімальної синтаксичної одиниці в системі основних, описано похідні…

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ СЛОВА ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ПОХОДЖЕННЯ «ХИБНИХ ДРУЗІВ» ПЕРЕКЛАДАЧА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111`25 О. Г. Петришен ДонДТУ, м. Алчевськ     Стаття присвячена питанню інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів кількість яких постійно зростає в українській мові. Розглянуто основні причини труднощів з якими стикаються перекладачі. Подано дефініції понять «інтернаціоналізмів» та «псевдоінтернаціоналізмів». Вказано, що…

ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ОБРАЗІВ У КОЛИСКОВИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ПІСНЯХ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’367.4                                                                                              С. Є. Панцьо, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль   У статті демонструється лінгвалізація ключових образів у колискових лемківських піснях. Простежуються особливості вживання та їх символічний потенціал. Звертається увага на символізацію рослинного і тваринного…

МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintДК 81.373’024-56 Н.О.Михальчук Рівненський державний гуманітарний університет, м.Рівне В статті окреслено функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному англійському словотворі. Охарактеризовано особливості афіксального словотвору. Описано скорочення як тип словотворення. Ключові слова: словотвір, тип словотворення, дериваційні…

ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ДІЄСЛІВНИХ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ПОХІДНИХ В МЕЖАХ ОНОМАСІОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’373.2’373.611 О.В. Мігорян  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці   У  статті зроблено спробу простежити динаміку реалій навколишнього світу, виражених дієслівними твірними основами префіксальних похідних, які приймали участь в утворенні ономасіологічних категорій упродовж чотирьох періодів розвитку…