IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ОПОРИ НА РІДНУ МОВУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.133.1:373.6:811.161.2 Ковальчук О.П., Ковальчук В.Д.          Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобицька гімназія          У статті висвітлено та проаналізовано погляди відомих вітчизняних та зарубіжних науковців щодо застосування  принципу опори на рідну мову в процесі…

СТАТИЧНИЙ ЛОКАТИВ У ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.161.2’367                                                                        Н. М. Костусяк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк             У статті розглянуто статичний локатив на тлі граматичної системи сучасної української літературної мови й схарактеризовано його як семантичну відмінкову грамему. Вирізнено значеннєві варіанти статичного…

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ДІАЛЕКТУ АНГЛІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111:81’28 Колісник М.П. Національний Технічний Університет  України «КПІ», Київ   У статті на основі аналізу відомих теоретичних положень та емпіричних фактів з’ясовано закономірності функціонування північно-східного діалекту англійської мови та запропоновано узагальнену модель його генезису Ключові слова: англійська мова,…

МОЛОДІЖНО МАРКОВАНІ ЛЕКСЕМИ В СЛОВНИКАХ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТА РОЗМОВНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: КВАНТИТАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШЛЯХІВ УТВОРЕННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.112.2 : 81’276 О.В. Поздняков (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ)   Статтю присвячено дослідженню лексичних одиниць, позначених як молодіжні в словниках літературної та розмовної німецької мови. Автор описує шляхи їх утворення, дає кількісну характеристику та визначає особливості…

ПИТАЛЬНА ФОРМА ВИСЛОВЛЕННЯ ЯК НЕПРЯМИЙ СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ СПОНУКАННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.161.2’367 Мясоєдова Світлана Вадимівна, Попова Наталія Олександрівна Національний університет «Юридична академія України імені Я.Мудрого» м.Харків Анотація У статті проведений аналіз структурних, а також лексико-семантичних особливостейпитально-спонукальних висловлювань сучасної української мови. Встановлено, що питально-заперечна форма висловлення, взаємодіючи з різними способовими…