I Cучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури

SOME THOUGHTS AROUND THE PRINCIPLE OF THE FREEDOM TO TEACH

УДК 37.01                                                                             S.V. Novoseletska Ostroh Academy National University, Ostroh   SOME THOUGHTS AROUND THE PRINCIPLE OF THE FREEDOM TO TEACH The article deals with the issue of the freedom to teach as the vital element of education system. The author…

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

УДК 811.111 О. Я. Чепіль Національний університет «Острозька академія»   ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ У статті представлено головну функцію політичного дискурсу, проаналізовано основні комунікативні стратегії та тактики їх реалізації у політичному дискурсі з позиції теорії мовної комунікації.…

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ТА ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

УДК 37.02 О. Ю. Костюк Національний університет «Остродька академія», м. Острог ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ТА ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ   У статті проаналізовано використання новітніх інформаційних технологій на заняттях з англійської мови. Зазначенo, що використання Інтернет-ресурсів та електронних бібліотек…

АВТОБІОГРАФІЯ, МЕМУАРИ, ЩОДЕННИК: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ

УДК 811.111 Х.В.Баган, ЛНУ імені Івана Франка, м. Львів   АВТОБІОГРАФІЯ, МЕМУАРИ, ЩОДЕННИК: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ Стаття розкриває основні аспекти становлення та дослідження автобіографії, мемуарів та щоденників. А також увага зосереджена на типологічних особливостях та відмінностях цих жанрів мемуарної літератури. Ключові…

THE APPLICATION OF DR. DE BONO’S SIX THINKING HATS METHOD IN ENGLISH TEACHING PRACTICE

УДК 811.111:372.8 А.M. Litak, Uzhhorod National University, Uzhhorod   THE APPLICATION OF DR. DE BONO’S SIX THINKING HATS METHOD IN ENGLISH TEACHING PRACTICE   The article represents a humble attempt to elucidate certain issues within the educational environment in the…