кримінальний процес

Шляхи удосконалення інституту кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Проведено аналіз окремих питань кримінального провадження у формі приватного обвинувачення . Наведено недоцільність внесення окремих злочинів до числа приватно позовних. Наголошено на відсутності окремих норм, щодо заяви потерпілого та щодо відсутності забезпечення прав потерпілого. Запропоновано внесення змін до чинного Кримінального…

Поняття доказів у теорії кримінального процесу України

Стаття присвячена дослідженню поняття доказів в теорії кримінального процесу України. Поняття доказів і розкриття їхньої сутності має найважливіше, центральне значення у теорії доказів, тобто є як теоретичним так і практичним завданням.

Становлення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини

У статті досліджено передумови виникнення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини. Розглядаються історичні етапи розвитку участі німецького народу. In the article the conditions of an background principles of popular participation the German criminal justice. Concider the historical stages of…

Представники масмедіа, як позапроцесуальні суб’єкти порушення принципу презумпції невинуватості

У статті розкрито питання проблеми масмедіального способу порушення принципу презумпції невинуватості. The questions of masmedia way of violation of the presumption of innocence are described in the article.

Перспективи впровадження відновного правосуддя в кримінальному судочинстві України

В даній статті, висвітлюється ідея запровадження відновного правосуддя в кримінальному судочинстві України. Проаналізовано норми майбутнього Кримінального процесуального кодексу України, пропонуються ідеї щодо вдосконалення інституту медіації. The idea of introducing restorative justice in criminal proceedings in Ukraine is highlighted in this…