Адаптація українського кримінального процесуального законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу

У статті проаналізовані деякі аспекти адаптації українського кримінального процесуального законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу. Досліджені проблеми, які виникають під час гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами на основі глибокого аналізу нормативно-правових актів Європейського Союзу та України у царині кримінального…