державне управління

Контент офіційних сайтів та facebook-сторінок як складова інформаційного забезпечення органів державного управління в Україні

У статті наведено поняття креолізованих текстів та подані основні характеристики таких текстів. Було проаналізовано контент офіційних сайтів та facebook-сторінок органів державного управління на наявність креолізованих текстів. Також було простежено взаємозв’язок між офіційними сайтами та сторінками в соціальних мережах. Ключові слова:…

ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  У статті розкривається та досліджується поняття державного управління як одного з найважливіших інститутів держави і права. Також здійснюється виокремлення та аналіз ознак державного управління. Значна увага у статті приділяється питанню принципів державного управління. The article reveals and examines the…

Міжособистісна комунікація в державному управлінні

У статті досліджено основні базові елементи інформації, розглянуто мiжособистісні кoмунікативні зв’язки ефeктивності  упрaвління персоналом, описано види комунікацій в управлінні, охaрактеризовано роль та знaчення ефективності використання міжособистісної комунікації в органах державного управління. In the article the main basic elements of information…

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

 У статті визначено особливості проведення фінансового контролю Державною казначейською службою України, проаналізовано показники її діяльності за 2010 – 2012 роки. Ключові слова: Державна казначейська служба України, фінансовий контроль, попередній контроль, поточний контроль, правопорушення. В статье определены особенности проведения финансового контроля…

Проблеми розвитку аудиту в Україні

УДК 347.73 + 657.6  У статті досліджено причини виникнення аудиту в Україні, а також визначено проблеми становлення та розвитку аудиторської діяльності та запропоновано шляхи  їх вирішення.  Ключові слова: фінансовий контроль, аудит, аудиторська діяльність, аудиторський контроль. В статье исследованы причины возникновения…