Про Науковий блог

Науковий блогhttps://naub.oa.edu.ua/

Науковий блог — це інтернет проект наукового спрямування. За допомогою даного ресурсу викладачі та студенти мають можливість публікувати свої наукові дослідження.

Після проходження реєстрації на сайті блогу (naub.oa.edu.ua) та за умови дотримання вимог до форми і змісту статей, викладач має можливість розміщувати свої наукові статті, а студент, після пред’явлення схвальної рецензії наукового керівника.

Проект має на меті підтримання потужного науково-дослідницького осередку, яким є НаУ «Острозька академія», сприяння науковій діяльності студентів НаУ «Острозька академія», акумуляція різних поглядів щодо конкретних проблем науки за допомогою коментування, а такождля якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та виробничої діяльності українських учених і фахівців

Проект схвалено на засіданні ректорату університету та активно підтримується ректором НаУ «Острозька академія»

професором Пасічником Ігорем Демидовичем.

Контактні дані:
e-mail: naub@oa.edu.ua