історія держави і права

Майнові покарання в Україні у другій половині ХVI ст.

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Друга половина XVI ст. – один із найважливіших періодів українського національного життя, який ще називають “першим українським відродженням”. У цьому хронологічному відрізку вирізняються дві нерозривно пов’язані між собою дати, що відіграють велику роль в українській історії, зокрема в її…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Спадкове право за Другим Литовським Статутом 1566 року

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Статут було затверджено сеймом у 1554 році, але він набрав чинності тільки з 1566 року. За рівнем кодифікаційної техніки статут 1566 року перевершував перший. Він закріплював соціально-економічні та політичні зміни, що відбулися у Великому князівстві Литовському з 1530 до…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Види судів та судоустрій за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У Великому Князівстві Литовськову (далі ВКЛ) судова система була лише однією з функціональних характеристик здійснення влади та управління в державі. Дослідники (Я. Падох, О. Купка), характеризуючи адміністративно-судовий устрій того періоду, звертають увагу на пріоритетність розвитку побудови й функціонування управлінської…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Правовий статус феодально-залежного населення на території України у другій половині XVI ст.

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Ще з 30-х років XII ст. давньоруське ранньофеодальне суспільство вступає в період розвинутого феодалізму, який триває приблизно до середини XVII ст. Протягом цього часу феодальні відносини досягають своєї зрілості. Тиск феодалів на селянську общину, що розгорнувся в, виявлявся в…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Правовий статус сейму за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Другий Литовський Статут 1566 року – кодекс феодального права ВКЛ, прийнятий Віленським сеймом 1565 – 1566рр. Статут закріплював раніше проведені соціально-економічні й політичні реформи, а також здійснив адміністративно-політичну реформу. Законодавчо закріплювалися нові соціально-політичні реалії: представництво шляхти на сеймах, поділ…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 1 з 3123