мотивація

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися УДК 811.111 П.І. Лозинський Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА   У статті розглянуто проблему професійної іноземної підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах. Автор визначає, що практичні заняття…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Практика реалізації основних підходів до мотивації службовців Острозької міської ради

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті визначено вплив мотивації посадових осіб органів місцевого самоврядування на ефективність їх діяльності. Для досягнення об’єктивних результатів дослідження мотивації службовців Острозької міської ради було проведено опитування посадових осіб органів місцевого самоврядування шляхом соціологічного дослідження. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Прогностична валідність метапам’яттєвих суджень у розрізі мотивації до запам’ятовування

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися В статті здійснено аналіз експериментального дослідження метапам’яттєвих  суджень, а саме залежність прогностичної валідності метапам’яттєвих суджень та продуктивності відтворення від мотивації до запам’ятовування в лабораторних умовах. Ключові слова: метапам’яттєві судження, прогностична валідність, мотивація. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Мотиваційний моніторинг як метод підвищення результативності праці державних службовців: соціологічний аспект

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті наведено результати експертного опитування щодо застосування мотиваційного моніторингу в державних органах влади. Також розглянуто мотиваційний моніторинг як засіб підвищення результативності праці державних службовців в Україні. In the article the results of the expert survey on monitoring the…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Мoтивaцiя трудoвoї дiяльнocтi держaвниx cлужбoвцiв

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У cтaттi визнaченo ocнoвнi теoретичнi зacaди мoтивaцiї держaвниx cлужбoвцiв. Oxaрaктеризoвaнo ocнoвнi чинники пiдвищення ефективнocтi функцioнувaння рaйoнниx держaвниx aдмiнicтрaцiй. Рoзглядaєтьcя яким чинoм мoтивaцiя впливає нa виcoкий прoфеcioнaлiзм держaвниx cлужбoвцiв. The article outlines the basic theoretical principles concerning the motivation of…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 1 з 3123