мотивація

Особливості мотивації до учбової діяльності обдарованих дітей молодшого шкільного віку

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотацiя. Основна мета дослiдження полягала у визначеннi особливостей функцiонування мотивацiї у структурi учбової дiяльностi молодших школярiв i визначеннi сприятливих психолого-педагогiчних умов для формування у них стiйкої позитивної мотивацiї учiння. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Гендерні особливості мотивації та соціально-психологічного клімату колективу в спортивній діяльності

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація: основна мета теоретичного дослідження полягала у визначенні значення гендерного аспекту в соціально-психологічному кліматі і його впливу на мотивацію до занять спортом та команди. У статті розглянуто поняття гендерного аспекту, вплив гендерної стереотипізації, соціалізації та ідентичності на соціально-психологічний клімат.…

Талько О. Мотивація електоральної поведінки студентської молоді Рівненщини

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена дослідженню соціально-психологічних аспектів електоральної поведінки студентської молоді Рівненщини. В першу чергу, звертається увага на виявлення особливостей мотивації електорального вибору та чинників, що безпосередньо впливають на електоральні симпатії студентства. Також стаття містить повний опис проведеного емпіричного дослідження, результати…

Ефективність управління персоналом сучасної організації та характеристика факторів, що її обумовлюють

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті перераховані фактори, що обумовлюють ефективність управління персоналом у сучасній організації та критерії їх оцінки.  The article describes the factors that determine the effectiveness of human resource management in modern organizations and their evaluation criteria. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Особливості відтворення інформації залежно від орієнтації людини на процес чи на результат діяльності

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАктуальність дослідження полягає у тому, що сьогодні досить часто у процесі діяльності люди стикаються з проблемами відтворення інформації, які пов’язані з необхідністю опрацьовувати щоденно все більшу й більшу кількість потоків інформації. Проблема пам’яті та її ефективності у всіх її…