органи місцевого самоврядування

Транспарентність органів місцевого самоврядування Західного регіону в контексті реалізації стратегії сталого розвитку “Україна-2020” -2020»

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті розкривається проблема сутності поняття «транспарентність», його наукове значення та походження. Також містяться усі дані та результати дослідження визначення транспарентності органів місцевого самоврядування Західного регіону в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» з пояснювальними описами та надано конкретні…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Порівняльний аналіз систем електронного документообігу в органах місцевого самоврядування України

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті здійснено порівняльний аналіз систем електронного документообігу Megapolis. Документообіг, OPTIMA-WorkFlow, АСКОД, Док Проф та el-Dok. Виявлено основні проблеми систем електронного документообігу, які порівнювалися, та подано рекомендації щодо їх вирішення. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Практика реалізації основних підходів до мотивації службовців Острозької міської ради

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті визначено вплив мотивації посадових осіб органів місцевого самоврядування на ефективність їх діяльності. Для досягнення об’єктивних результатів дослідження мотивації службовців Острозької міської ради було проведено опитування посадових осіб органів місцевого самоврядування шляхом соціологічного дослідження. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Викoристaння сoціaльних мереж депутaтaми oргaнів місцевoгo сaмoврядувaння в Рівненській oблaсті

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У стaтті визнaченo рoль сoціaльних мереж в діяльнoсті депутaтів місцевих рaд. Oкресленo oснoвні пoняття тa прoaнaлізoвaнo зaкoнoдaвчу бaзу в сфері викoристaння сoціaльних мереж депутaтaми oргaнів місцевих рaд. Тaкoж визнaченo oснoвні пoзитивні тa негaтивні стoрoни викoристaння сoціaльних мереж депутaтaми. Рoзглянутo…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Використання соціальних мереж для інформування населення органами місцевого самоврядування Рівненщини

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У роботі розглянуто доцільність використання соціальних мереж органами місцевого самоврядування. З’ясовано вплив соціальних мереж на формування іміджу та репутації муніципальних  органів. The paper examined the feasibility of using social networks by local governments. It is shown the influence of…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 1 з 212