Шляхи удосконалення інституту кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПроведено аналіз окремих питань кримінального провадження у формі приватного обвинувачення . Наведено недоцільність внесення окремих злочинів до числа приватно позовних. Наголошено на відсутності окремих норм, щодо заяви потерпілого та щодо відсутності забезпечення прав потерпілого. Запропоновано внесення змін до чинного…