Загадка Макіавеллі

У статті описано постать Нікколо Макіавеллі, його ідеї та їх вплив на державу, владу й самих людей. Досліджено «Загадку Макіавеллі», визначено її суть та зроблено спробу знайти на неї відповідь.   Ключові слова: Нікколо Макіавеллі, Державотворець, загадка Макіавеллі, держава, влада

Питання використання електронних доказів у кримінальному процесі

У статті досліджено поняття та ознаки електронних доказів, а також питання, пов’язанні із використанням електронних доказів у процесі доказування в кримінальному процесі. Розглянуто можливість законодавчого закріплення поняття «електронних доказів» у кримінальному процесуальному законі України та необхідність таких законодавчих змін.  …