IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintДК 81.373’024-56 Н.О.Михальчук Рівненський державний гуманітарний університет, м.Рівне В статті окреслено функції суфіксів як дериваційних елементів, що зумовлюють позитивні зміни в сучасному англійському словотворі. Охарактеризовано особливості афіксального словотвору. Описано скорочення як тип словотворення. Ключові слова: словотвір, тип словотворення, дериваційні…

ДИСКУРСИВНІ СЛОВА: ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК  81’42                                                                                               О. І. Ілик Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів У статті проаналізовано терміносполуку «дискурсивні слова» та її варіанти. З’ясовано статус дискурсивних слів. Визначено критерії виділення та основні ознаки дискурсивних слів, необхідні для подальших практичних науково обґрунтованих досліджень тексту.…

Особливості дискурсу Інтернет–ЗМІ (на матеріалі англомовних он–лайн журналів для підлітків)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’42: [82’92:004.77] Ю. О. Шевлякова Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки  У статті подано визначення терміну «дискурс». Нами було виділено особливості масмедійного та комп’ютерного дискурсів, на перетині яких утворився дискурс Інтернет–ЗМІ. Проведено дискурс–аналіз англомовних он–лайн журналів для підлітків, що об’єднують у собі…

ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО СКРИПТУ «ВІДВІДУВАННЯ РЕСТОРАНУ» У ПОВСЯКДЕННОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’42’22 Є.В. Зимич – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Луганської державної академії культури і мистецтв   У статті аналізується повсякденний дискурс. Розглядається теорія скриптів. Досліджені лексико-семантичні та прагматичні особливості скрипту «Відвідування ресторану» в англомовній…

ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВЖИВАННЯ ОНІМІВ В МЕМУАРАХ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ «MY EARLY LIFE»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81`42 Плакида Г.А. Аспірантка НТУУ «КПІ», Київ   У статті розглядається прояв авторської індивідуальності при вживанні лексики певного типу, а саме власних назв, в мемуарах Вінстона Черчилля “My early life”.  В центрі уваги знаходиться індивідуально-авторський підхід до вибору…