IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

СТАТИЧНИЙ ЛОКАТИВ У ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.161.2’367                                                                        Н. М. Костусяк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк             У статті розглянуто статичний локатив на тлі граматичної системи сучасної української літературної мови й схарактеризовано його як семантичну відмінкову грамему. Вирізнено значеннєві варіанти статичного…

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК: 81’42:801.680 К.І. Панченко Національний технічний університет Україна «КПІ» м. Київ   Дана стаття присвячується висвітленню основних лінгвістичних властивостей текстів малої форми, розглядається їх структура, описуються основні цілі, які досягаються при вживанні малої форми, а також характеризуються функції текстів…

ВТОРИННИЙ АНГЛОМОВНИЙ ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’246.2’272    М. О.  Кузнецова Запорізький національний університет, Запоріжжя   У статті досліджено сучасні лінгвістичні погляди на поняття вторинного тексту як інтертекстуальне явище, розглянуто різні типології вторинних текстових утворень. Інтродуковано типологію вторинних текстів, в основі якої – репродуктивний потенціал…

ОБРАЗНІ ПОРІВНЯННЯ В РОМАНІ ДЕНА БРАУНА «INFERNO»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’373 Т. В. Крутько НУВГП, м. Рівне   Стаття присвячена аналізу образних порівнянь англомовного роману Д. Брауна «Inferno». Досліджено семантичні типи образних порівнянь, визначено найпоширеніші типи порівнянь у романі. Ключові слова: образне порівняння, об’єкт порівняння,суб’єкт порівняння. Статья посвящена анализу образных сравнений англоязычного…

Релевантність економічного дискурсу

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК: 801.73+801.003.1    Н. А. Ковальська, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського», м. Одеса    Стаття присвячена дослідженню дискурсу як одного з найактуальніших лінгвістичних явищ у сучасному мовознавстві. Розкрито зміст поняття «дискурс», «професійний дискурс», «економічний дискурс». Виявлено основні…