IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРМІНІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111.161 К. В.Тішечкіна  Миколаївський національний аграрний університет     Стаття присвячена дослідженню сільськогосподарської термінології. Розглянуто та проаналізовано лексико-семантичні особливості деяких спільнокореневих термінів аграрної галузі (зернистий, зерно, зернобобовий, зерновий, зерносховище) за допомогою словників української та англійської мов. Ключові слова: термін,…

ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВЖИВАННЯ ОНІМІВ В МЕМУАРАХ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ «MY EARLY LIFE»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81`42 Плакида Г.А. Аспірантка НТУУ «КПІ», Київ   У статті розглядається прояв авторської індивідуальності при вживанні лексики певного типу, а саме власних назв, в мемуарах Вінстона Черчилля “My early life”.  В центрі уваги знаходиться індивідуально-авторський підхід до вибору…

жанр преси в журналістиці та лінгвістиці

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Printудк 811.112.2’38(043.3)                                                                В.І. Павлик Національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ   Жанри преси – це мовленнєві структури реалізації газетно-публіцистичного функціонального стилю. Актуальність обраної теми наукової статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних наукових розвідок в галузі лінгвістики тексту на…

КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЯК КОНСТИТУТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКУРСУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 801.7:003 Т.А. Пастернак ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ   У статті висвітлюється проблема комунікативної стратегії як конститутивної характеристики дискурсу. Здійснено аналіз поняття «комунікативна стратегія», визначено головні ознаки комунікативної стратегії та узагальнено існуючі класифікації комунікативно-дискурсивних стратегій у сучасній…

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК: 81’42:801.680 К.І. Панченко Національний технічний університет Україна «КПІ» м. Київ   Дана стаття присвячується висвітленню основних лінгвістичних властивостей текстів малої форми, розглядається їх структура, описуються основні цілі, які досягаються при вживанні малої форми, а також характеризуються функції текстів…