IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

АСОЦІАТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК КОНЦЕПТУ INSULARITY З КОНЦЕПТАМИ SOLITARINESS, ISOLATION ТА NARROW-MINDEDNESS

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’42 БурдейнаО.Р. Чернівецький національний університет ім.. Ю. Федьковича   У статті зроблено спробу визначити втілення базових семантичних ознак концепту INSULARITY в лексиці, яка об’єктивує концептиSOLITARINESS, ISOLATION та NARROW-MINDEDNESS, для встановлення зв’язку між концептами. Ключові слова: концепт, семантична ознака,…

РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМИЗИРУЮЩИХ СТРАТЕГИЙ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМЕ ОТЕЛЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ СОВРЕМЕННЫХ ТРАВЕЛОГОВ)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’42:82 –9:070.48 Брутман А.Б., Запорізький національний університет, Запоріжжя.     Стаття присвячена аналізу стратегій та тактик  мовленнєвого впливу, що використовується в сучасних тревелогах  в рекламі готелів. Особлива увага приділяється мовленнєве-актовим характеристикам висловлювань, що аналізуються. Ключові слова: тревелог, рекламне…

АКУЛЬТУРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА ПІДГОТОВКА ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 37.013: 316.7                                                                          О.Є. Дем’яненко                                                                                    Миколаївський національний                                                                      університет ім. В.О.Сухомлинського,                                                                                                                 м. Миколаїв             У статті висвітлено співвідношення понять “мультикультуралізм” та “стратегії акультурації” в реаліях сучасних міжкультурних взаємодій; проаналізовано чинники, що впливають на вибір акультураційної стратегії.…

COGNITIVE ASPECTS OF SECOND-LANGUAGE AQUISITION

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 378.091.2’373.5   S.I.Shandruk, Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, Kirovohrad   У статті розглядаються когнітивні аспекти вивчення другої мови; аналізується ефективність програм мовного занурення, що використовують особливості опанування другої мови як для білінгвальних учнів, так і для носіїв…

ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: ЧОЛОВІЧА І ЖІНОЧА МОВА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111:316.346.2 Н. О. Герцовська Мукачівський державний університет, м. Мукачево У статті розглянуто поняття ґендер у сучасній лінгвістиці. Виявлено лексичні, граматичні та синтаксичні відмінності чоловічої та жіночої мов. Висловлено припущення, що відмінності між чоловічою і жіночою мовою спричинені розбіжностями…