IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.161.2’37                                                                         Л. В. Нуждак                          ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, м. Ужгород   У статті подається аналіз стану української онімної лексики. Значна увага приділяється соціальним чинникам, які впливають на екологію власної назви.                     …

КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 316.77 О. О. Романова Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Харків)   Статтю присвячено питанням культурної комунікації – чиннику соціокультурних процесів у суспільстві. Визначено механізми взаємодії та взаємовпливу культури і комунікації. Охарактеризовано наукові підходи, що відображають…

АСОЦІАТИВНИЙ ЗВ’ЯЗОК КОНЦЕПТУ INSULARITY З КОНЦЕПТАМИ SOLITARINESS, ISOLATION ТА NARROW-MINDEDNESS

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111’42 БурдейнаО.Р. Чернівецький національний університет ім.. Ю. Федьковича   У статті зроблено спробу визначити втілення базових семантичних ознак концепту INSULARITY в лексиці, яка об’єктивує концептиSOLITARINESS, ISOLATION та NARROW-MINDEDNESS, для встановлення зв’язку між концептами. Ключові слова: концепт, семантична ознака,…

РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМИЗИРУЮЩИХ СТРАТЕГИЙ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМЕ ОТЕЛЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ СОВРЕМЕННЫХ ТРАВЕЛОГОВ)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’42:82 –9:070.48 Брутман А.Б., Запорізький національний університет, Запоріжжя.     Стаття присвячена аналізу стратегій та тактик  мовленнєвого впливу, що використовується в сучасних тревелогах  в рекламі готелів. Особлива увага приділяється мовленнєве-актовим характеристикам висловлювань, що аналізуються. Ключові слова: тревелог, рекламне…

АКУЛЬТУРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА ПІДГОТОВКА ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 37.013: 316.7                                                                          О.Є. Дем’яненко                                                                                    Миколаївський національний                                                                      університет ім. В.О.Сухомлинського,                                                                                                                 м. Миколаїв             У статті висвітлено співвідношення понять “мультикультуралізм” та “стратегії акультурації” в реаліях сучасних міжкультурних взаємодій; проаналізовано чинники, що впливають на вибір акультураційної стратегії.…