IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

АКУЛЬТУРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА ПІДГОТОВКА ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 37.013: 316.7                                                                          О.Є. Дем’яненко                                                                                    Миколаївський національний                                                                      університет ім. В.О.Сухомлинського,                                                                                                                 м. Миколаїв             У статті висвітлено співвідношення понять “мультикультуралізм” та “стратегії акультурації” в реаліях сучасних міжкультурних взаємодій; проаналізовано чинники, що впливають на вибір акультураційної стратегії.…

COGNITIVE ASPECTS OF SECOND-LANGUAGE AQUISITION

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 378.091.2’373.5   S.I.Shandruk, Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, Kirovohrad   У статті розглядаються когнітивні аспекти вивчення другої мови; аналізується ефективність програм мовного занурення, що використовують особливості опанування другої мови як для білінгвальних учнів, так і для носіїв…

ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: ЧОЛОВІЧА І ЖІНОЧА МОВА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 811.111:316.346.2 Н. О. Герцовська Мукачівський державний університет, м. Мукачево У статті розглянуто поняття ґендер у сучасній лінгвістиці. Виявлено лексичні, граматичні та синтаксичні відмінності чоловічої та жіночої мов. Висловлено припущення, що відмінності між чоловічою і жіночою мовою спричинені розбіжностями…

ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ОБРАЗУ В МЕДІА ПРОСТОРІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК  811.111’276.5:32:65.3 Н. В. Мартин Мукачівський державний університет м.Мукачево   Актуальність даної статті зумовлена значною увагою лінгвістів та дослідників у різних сферах наук, щодо дослідження медіа простору на сучасному етапі розвитку суспільства. Розглядається політичний образ як жанр журналістики англомовних…

КОНЦЕПТОФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО МІКРОПОЛЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК:  811.111’367.335   Бойко Ю.П. (доцент, докторант, к.філол.н., Чернівецький національний університет)    У статті аналізуються існуючі семантичні концепції та напрями дослідження складнопідрядного речення, увага акцентується на ролі пропозиції як формотворчій основі гіпотаксичної структури, а також встановлюється кореляція між семантичною…