IІ Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

Взаємозв’язок складових іншомовної комунікативної компетенції спрямований на здійснення ефективних професійних обов’язків

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 378.141 Чорній В.Я. канд.пед.наук доцент кафедри іноз.мов Львівського інституту банківської справи УБС НБУ   Анотація: Стаття присвячена проблемам викладання професійної іноземної мови для студентів економічних факультетів. Аналізуються складові іншомовної компетенції майбутніх фахівців банківської справи (лінгвістична, соціокультурна, стратегічна та…

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА у світлі нової освітньої парадигми

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 371.2 (09)                                                                    Ольга Дуплійчук Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир   У статті науково обґрунтовується мета, завдання, умови та принципи моделі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у світлі нової освітньої парадигми; визначається три групи професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій,…

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА у світлі нової освітньої парадигми

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 371.2 (09)                                                                    Ольга Дуплійчук Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир   У статті науково обґрунтовується мета, завдання, умови та принципи моделі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога у світлі нової освітньої парадигми; визначається три групи професійно-орієнтованих проектно-комунікативних технологій,…

РОЛЬОВА ГРА ЯК МЕТОД КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 378.147: 81                                                                                О.В. Гончарук Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ     У статті обґрунтовується комунікативний підхід у процесі вивчення української мови як іноземної з використанням рольової гри як методу навчання. В статье обосновывается коммуникативный подход в процессе изучения украинского…

Закономірності перекладу науково-технічної літератури.

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 81’255.2:6 І.В. Онушканич                                                                     Івано- Франківський національний                                                                   технічний університет нафти і газу                                             м. Івано-Франківськ   У статті висвітлено основні проблеми перекладу науково-технічної літератури. Проаналізовано та узагальнено праці вчених, які вивчають дане питання. Подано рекомендації прекладачам науково-технічної…