Теоретичні основи обліку дебіторської заборгованості установи державного сектору

Глущик Марта Миколаївнастудентка 4 курсу, спеціальність «Облік і оподаткування» Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту У статті розглянуто підходи до трактування поняття «дебіторська заборгованість» у розрізі національної та міжнародної нормативно-законодавчої бази. Досліджено основні особливості та…

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Глущик Марта Миколаївнастудентка 4 курсу, спеціальність «Облік і оподаткування» Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н, проф., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту У статті розглянуто проблемні аспекти обліку дебіторської заборгованості установами державного сектору. Проаналізовано та запропоновано основні напрями їх вирішення та удосконалення.…