Економічний

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintН. О. Кримчук, студент, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник: О. І. Дем’янчук, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту   ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА   У статті розглянуто сутність економічної безпеки підприємства, визначено основні проблеми…

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтудентка спеціальності “Фінанси і кредит” Бабюк Наталія Василівна Науковий керівник: Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту  Шулик Юлія Віталіївна   ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ У статті проведено аналіз рівня безробіття в Україні, визначено причини,які вплинули на…

Недоліки обліку дебіторської заборгованості підприємств України та напрями їх усунення

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтудентка спеціальності “Облік і аудит” Мальчевська Олена Петрівна Науковий керівник: Кандидат економічних наук, старший викладач Харчук Юлія Юріївна    Анотація. У статті розглянуто поширені недоліки обліку дебіторської заборгованості на підприємствах України та запропоновано напрями їх удосконалення. Ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітори,…

The Formation and Realization of the Budgetary Policy in Ukraine

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintMaryna I. Aleksandruk Scientific advisor: Olha I. Demianchuk The National University of Ostroh Academy        Target setting. In the context of the market economy improvement, the budgetary policy in the country is one of the main tools in regulating…