Економічний

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися УДК: 336.6 О. М. Мельник Магістр Науковий керівник: Кривицька О. Р. доцент, к.е.н. Національний університет «Острозька академія»   СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА   Анотація Розглянуто підходи різних учених до трактування поняття фінансових ресурсів підприємства. Визначено…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

КОРПОРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Кривицька Ольга Романівна доцент, к.е.н. Гедзь Ольга Віталіївна  магістр Національний університет «Острозька Академія» КОРПОРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В статті досліджується проблема становлення та розвитку корпоративного страхування як елементу соціально відповідального бізнесу. Визначенні основні…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПДВ НА МАКРОРІВНІ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Кондратюк Любов Мирославівна магістрант, Національний університет «Острозька академія» Керівник Козак Л.В., доцент, доктор економічних наук УДК 336.226.332 JEL- класифікація: H 25 – Business Taxes including sales and value-added (VAT)  КОНДРАТЮК ЛЮБОВ МИРОСЛАВІВНА магістрант, Національний університет «Острозька академія»  УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства та шляхи її підвищення

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися УДК: 338.32.053.4 Жук Окcана Cтепанiвна, магicтрантка, Нацiональний унiверcитет «Оcтрозька академiя» Науковий керiвник: доктор економiчних наук, профеcор Мамонтова Н. А.   ОЦIНКА ЕФЕКТИВНОCТI ВИКОРИCТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВIВ ПIДПРИЄМCТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПIДВИЩЕННЯ У cтаттi здiйcнено оцiнку ефективноcтi викориcтання оборотних коштiв на…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Аналіз структури капіталу підприємств хімічної промисловості

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися УДК 336 Король Володимир Анатолійович магістрант, Національний університет «Острозька академія» Керівник  Мамонтова Н.А. д.е.н., професор   Аналіз структури капіталу підприємств хімічної промисловості   Анотація. У статті досліджено особливості структури капіталу підприємств хімічної промисловості в умовах кризи. Розглянуто джерела формування капіталу.…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 5 з 47« Перша...34567...1015...Остання »