Економічний

ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ПОВЕДІНКИ ВИТРАТ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintГаврильчик Леонід Сергійович студент 4 курсу, спеціальність «Економічна кібернетика» Науковий керівник: Аверкина Марина Федорівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Виробничі функції у дослідженні поведінки витрат вітчизняних та закордонних сільсько-господарських підприємств Стаття присвячена виробничим функціям…

Моделювання впливу наукової та інноваційної діяльності регіону на його економічний розвиток

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПавлишина Наталія Сергіївна студентка 4 курсу економічного факультету Науковий керівник: Аверкина Марина Федорівна доктор екон. наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, Національний університет «Острозька академія» Моделювання впливу наукової та інноваційної діяльності регіону на його економічний розвиток Стаття…

Прогнозування розвитку регіонів із використанням таксономічного показника

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК 352.07:33 Корева Маргарита Василівна студентка економічного факультету Науковий керівник: Аверкина Марина Федорівна доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія» ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТАКСОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА FORECSTING OF REGIONS’ DEVELOPMENT USING…

Оцінювання фінансового стану комерційного банку за допомогою таксономічного показника

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintА. В. Адамець, студент 4 курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Науковий керівник: Аверкина Марина Федорівна,    доктор економічних наук, професор професор кафедри економіко-математичного  моделювання та інформаційних технологій ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАКСОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА Анотація. У даній статті розглядається застосування…

Депозитна діяльність комерційного банку в контексті формування ресурсної бази

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК: 336.7 Юхименко Вероніка Володимирівна, студентка 4 курсу, напряму підготовки «Фінанси і кредит» Науковий керівник: Кривицька Ольга Романівна, Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія» ДЕПОЗИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ…