ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintХазанюк Анастасія Михайлівна:студентка 5 курсу економічного факультетуспеціальності 071 «Облік і оподаткування» Науковий керівник: Галецька Тетяна Іванівна,к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ У статті розглянуто суть основних засобів.…

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintХазанюк Анастасія Михайлівна:студентка 5 курсу економічного факультетуспеціальності 071 «Облік і оподаткування» Науковий керівник: Галецька Тетяна Іванівна,к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ У статті розглянуто суть дебіторської…

ACCOUNTING OF FINANCIAL INVESTMENT OF THE ENTERPRISE UNDER NATIONAL AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintUDC: 657 Anastasia Khazaniuk,student of economic faculty direction 6.030509 “Accounting and audit” Scientific supervisor: Yulia Kharchuk, PhD in Economics, Associate Professor at the department of finance ACCOUNTING OF FINANCIAL INVESTMENT OF THE ENTERPRISE UNDER NATIONAL AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS…

FEATURES OF ORGANIZATION AND WAYS OF IMPROVING ENTERPRISE ACCOUNTING OF MANUFACTURING RESERVES

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintUDC: 657 Anastasia Khazaniuk,student of economic faculty direction 6.030509 “Accounting and Audit” Scientific supervisor: Yulia Kharchuk, PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Finanse,docent, National University of Ostroh Academy FEATURES OF ORGANIZATION AND WAYS OF IMPROVING ENTERPRISE…

Вдосконалення обліку розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУДК: 657 Хазанюк Анастасія Михайлівна, студентка економічного факультету Національного університету «Острозька академія» Науковий керівник: Харчук Юлія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ У статті уточнено роль обліку…