ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТРОРУ

Янковська А. А.,студентка 4 курсу, спеціальність “Облік і опадаткування” Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Анотація. У статті відображено проблемні аспекти обліку розрахунків із заробітної плати та розкрито можливі шляхи для покращення цього процесу у…

СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Янковська А. А.,студентка 4 курсу, спеціальність “Облік і опадаткування” Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Анотація. У статті розглянуто особливості обліку заробітної плати в бюджетних установах та описано можливі шляхи вдосконалення даної проблематики. Ключові слова:…