комунікація

Зв’язки з громадськістю в органах місцевого самоврядування в Україні

В статті простежено основні аспекти використання зв’язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування, визначено їх теоретичні та методичні засади застосування. The аrtіcle presents the mаіn аspects of publіc relаtіons, defіnes the theoretіcаl аnd methodical prіncіples of аpplіcаtіon of publіc relаtіons…

Міжособистісна комунікація в державному управлінні

У статті досліджено основні базові елементи інформації, розглянуто мiжособистісні кoмунікативні зв’язки ефeктивності  упрaвління персоналом, описано види комунікацій в управлінні, охaрактеризовано роль та знaчення ефективності використання міжособистісної комунікації в органах державного управління. In the article the main basic elements of information…

Профeсійнa комунікaція посaдових осіб на прикладі Славутської міської ради

В статті розглядається становлення та розвиток професійної комунікації. Обґрунтовано сутність професійної комунікації посадових осіб. Досліджено професійну комунікацію посадових осіб Славутської міської ради. This article discusses the emergence and development of professional communication. The matter of officers’ professional communication is studied.…

Способи вираження ввічливості в загальних мовних ситуаціях

 Господаренко А. Р. У статті розглядаються способи вираження ввічливості в загальних мовних ситуаціях. Розглядається «категорія ввічливості» як форма мовного етикету. Наведено приклади ввічливості при звертанні, проханні, відмові, подяці. Ключові слова: «категорія ввічливості», мовний етикет, комунікація, звертання, прохання, відмова, подяка.  В…

Лінгвістичний аналіз мовних засобів політичних лідерів на прикладі промов Барака Обами

       У статті розглядаються, на основі матеріалів з промов Барака Обами, найбільш поширені гендерні маркери, що притаманні мовленню чоловіків.        Ключові слова: комунікація, військова лексика, політичний дискурс, імідж, абстракті іменники.        In the article, on the…