комунікація

Плітки як ефективний спосіб маніпуляції свідомістю реципієнтів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена психолінгвістичному аналізу пліток, їх диференціації та впливі. Ключові слова: плітка, мас медіа, комунікація, типологія, маніпуляція, реципієнт. This article deals with psycholinguistic analysis of gossips, their differentiation and influence. Keywords: gossip, mass media, communication, typology, manipulation, recipient. Поділитися…

Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» www.inf.uosa.uar.net

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print В Національному університеті «Острозька академія» проведено інтернет-конференцію «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» (http://inf.oa.edu.ua), презентація якої відбулася 15 квітня 2010 року. Конференція організована кафедрою культурології та філософії Національного університету «Острозька академія», ініціатором та координатором її проведення став викладач…

МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто основні аспекти мовного представлення гендеру. Проаналізовано специфіку обирання чоловіками та жінками мовних засобів для висловлювання у типових ситуаціях. В статье рассмотрены основные аспекты языковой презентации гендера. Проанализирована специфика выбора мужчинами и женщинами языковых средств для высказывания…

Особливості маніпуляції свідомістю в процесі комунікації

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті обґрунтовується необхідність дослідження маніпулятивних процесів у міжособистісному спілкуванні. Проаналізовані напрацювання вітчизняних та закордонних дослідників у сфері комунікації та соціально-психологічних впливів, визначені основні причини маніпуляції, типи маніпуляторів та особливості психіки людини, які найчастіше виступають об’єктами впливу: потреби,…

Досвід розвитку місцевого самоврядування: вітчизняна специфіка формування комунікативного простору

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Комунікативні технології, не зважаючи на свій ультра-сучасний термінологічний вокабуляр і широке поле як для вивчення так і для застосування у різноманітних сферах життя, є насправді не чимось новим і не знайомим українському суспільству. Відтак, древні звичаї і обряди…