Осмислення образів сучасного чоловіка через призму гендерної ідентичності (на матеріалах друкованих ЗМІ)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті осмислюються образи сучасного чоловіка, створені на сторінках друкованих ЗМІ,через призму гендерної ідентичності. Ключові слова: гендер, гендерна ідентичність, образ чоловіка, чоловіча роль, гендерні стереотипи. В статье произведён гендерный анализ идентичности образов современного мужчины, созданных на страницах печатных…

МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається проблема конструювання моделей гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні під впливом усталених та новостворених гендерних стереотипів. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ТИПИ ЗАГОЛОВКІВ З ЛЕКСИЧНИМИ ГЕНДЕРНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті проаналізовано структурно-змістові типи заголовків з лексичними гендерними компонентами, опублікованих на сторінках сучасної україномовної періодики, що сприятиме розширенню наукового бачення гендерної ситуації в сучасному українському суспільстві. В статье проанализированы структурно-смысловые типы заглавий с лексическими гендерными компонентами, опубликованных на…

МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто основні аспекти мовного представлення гендеру. Проаналізовано специфіку обирання чоловіками та жінками мовних засобів для висловлювання у типових ситуаціях. В статье рассмотрены основные аспекты языковой презентации гендера. Проанализирована специфика выбора мужчинами и женщинами языковых средств для высказывания…

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті здійснено лінгвістичний аналіз рекламних текстів, опублікованих на сторінках друкованих ЗМІ, через призму гендерної проблематики. В статье произведен лингвистический анализ рекламных текстов, опубликоавнных на страницах печатных СМИ, с позиций гендерной проблематики. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print