комунікація

НЛП в упрaвлiнській діяльності: поняття та технiки

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ стaттi визнaчaється поняття нейролiнгвiстичного прогрaмувaння, методики тa його роль в упрaвлiнськiй дiяльностi. Aнaлiзуються технiки НЛП, зa допомогою яких керiвник aбо упрaвлiнець може досягaти бaжaних результaтiв тa здiйснювaти ефективне упрaвлiння. In the article defines the concept of neurolinguistic programming,…

Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості в інформаційному суспільстві

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті визначено основні теоретичні положення провідних зарубіжних вчених з приводу нової організації комунікативної взаємодії влади та народу в епоху інформаційного суспільства. The article outlines the basic theoretical concepts leading foreign scientists on the new organization of communicative interaction…

Сутність поняття політичного дискурсу у сучасній науці

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається особливості поняття політичного дискурсу. Визначено якими є ознаки політичного дискурсу та особливості політичного дискурсу. In the article the features of the concept of political discourse. Determined that there are signs of political discourse and political discourse…

Зв’язки із громадськістю в органах державної влади

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті визначено сутність зв’язків з громадськістю. Описано суть, завдання, функції та особливості зв’язків із громадськістю в органах державної влади. Іn this thesis the definition of public relations were analysed. The thesis describes the essence, tasks, functions and specialty…

Психологічні особливості ефективного комунікаційного впливу теленовин на аудиторію

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті проаналізовано психологічні особливості ефективного комунікаційного впливу телевізійних новин на аудиторію. Проведено емпіричне дослідження та надано методичні рекомендації щодо проблем застосування ефективного комунікаційного впливу як виду психологічного впливу. In this article consider psychological characteristics of effective communication influence…