Психолінгвістичні особливості впливу засобів масової інформації на свідомість реципієнтів

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Ця стаття присвячена аналізу психолінгвістичного впливу засобів масової інформації та їх контролю свідомістю реципієнтів Ключові слова: мас-медіа, психолінгвістична експертиза, маніпуляція, вплив, реципієнт. This article deals with psycholinguistics peculiarities of mass media and control of consciousness of recipients Key words:…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Контент аналіз – метод психолінгвістичної діагностики мас медійного тексту

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Стаття розкриває особливості контент аналізу як ефективного методу дослідження маніпулятивного впливу засобів масової інформації. Ключові слова: контент аналіз, лексична категорія, маніпуляція, плітка, мас медіа. The article deals with the peculiarities of content analysis as an effective method of research…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Плітки як ефективний спосіб маніпуляції свідомістю реципієнтів

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Стаття присвячена психолінгвістичному аналізу пліток, їх диференціації та впливі. Ключові слова: плітка, мас медіа, комунікація, типологія, маніпуляція, реципієнт. This article deals with psycholinguistic analysis of gossips, their differentiation and influence. Keywords: gossip, mass media, communication, typology, manipulation, recipient. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page