ГЕНДЕР

Виникнення поняття “ґендер” у лінгвістичній науці

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print       У стaтті йдеться прo пoняття «гендеру», викoнaнo oгляд здoбутків  тa прoведених дoсліджень у гендерній лінгвістиці.        Ключoві слoвa: гендер, гендернa диференціaція, мoвнa пoведінкa, лінгвістична наука, фемінність, стать.        The article deals with the…

МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглядається проблема конструювання моделей гендерної ідентичності сучасної жінки в Україні під впливом усталених та новостворених гендерних стереотипів. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Сутність гендеру як одного з вимірів соціальної структури суспільства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  У статті ґрунтовно розглядається і досліджується поняття «гендер», його сутність та формування гендеру. Висвітлено поняття маскулінності і фемінності. Особливості і труднощі соціалізації чоловіків та жінок. Статево-рольова соціалізація та гендерна ідентичність особистості. Розглянуто бачення проблеми гендеру такими відомими дослідниками…

МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРУ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто основні аспекти мовного представлення гендеру. Проаналізовано специфіку обирання чоловіками та жінками мовних засобів для висловлювання у типових ситуаціях. В статье рассмотрены основные аспекты языковой презентации гендера. Проанализирована специфика выбора мужчинами и женщинами языковых средств для высказывания…

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМИ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті здійснено лінгвістичний аналіз рекламних текстів, опублікованих на сторінках друкованих ЗМІ, через призму гендерної проблематики. В статье произведен лингвистический анализ рекламных текстов, опубликоавнных на страницах печатных СМИ, с позиций гендерной проблематики. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print