ГЕНДЕР

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися   У статті наведені результати експериментального дослідження гендерних особливостей розвитку соціального інтелекту підлітків. Ключoві cлoвa: coціaльний інтелект, підліток, гендер, експериментальне дослідження. Поділитися

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Гендерні норми та стереотипи в українській телевізійній рекламі

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті аналізуються стереотипи телевізійної реклами з гендерного аспекту на українських каналах телебачення. Визначено найбільш типові прототипи чоловіків та жінок у телерекламі, виявлено тенденції сучасної реклами з гендерного аспекту. The article analyzes the stereotypes of TV advertising on gender…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Етимологія поняття «гендерлект» та особливості мовної репрезентації гендеру

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті охарактеризовано поняття «гендерлект» та основні вектори його інтерпретації. Описано дихотомію «мова – стать» та мовну репрезентацію гендеру. Основну увагу приділено особливостям мовлення чоловіка та жінки The article meaningful concept of “henderlekt” and the main vectors of its…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Дослідження гендерної проблематики на основі заголовків сучасної української преси

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті здійснено аналіз структурно-змістових типів заголовків з лексичними гендерними компонентами, опублікованих в сучасних українських друкованих засобах масової інформації. This paper analyzes the structural and semantic types of headers with lexical gender component, published in the current Ukrainian print…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Роль ґендерно стереотипізованих образів у зовнішній рекламі

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті проаналізовано вплив гендерно стереотипізованих образів як чинника, що перешкоджає встановленню рівноправних відносин у суспільстві між чоловіком і жінкою. Значну увагу приділено проблемі подолання гендерної асиметрії у зовнішній рекламі та проблемі формування гендерного портрету засобами зовнішньої реклами. The…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 2 з 512345