ГЕНДЕР

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  У статті наведені результати експериментального дослідження гендерних особливостей розвитку соціального інтелекту підлітків. Ключoві cлoвa: coціaльний інтелект, підліток, гендер, експериментальне дослідження. Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print

Гендерні норми та стереотипи в українській телевізійній рекламі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті аналізуються стереотипи телевізійної реклами з гендерного аспекту на українських каналах телебачення. Визначено найбільш типові прототипи чоловіків та жінок у телерекламі, виявлено тенденції сучасної реклами з гендерного аспекту. The article analyzes the stereotypes of TV advertising on gender…

Етимологія поняття «гендерлект» та особливості мовної репрезентації гендеру

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті охарактеризовано поняття «гендерлект» та основні вектори його інтерпретації. Описано дихотомію «мова – стать» та мовну репрезентацію гендеру. Основну увагу приділено особливостям мовлення чоловіка та жінки The article meaningful concept of “henderlekt” and the main vectors of its…

Дослідження гендерної проблематики на основі заголовків сучасної української преси

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті здійснено аналіз структурно-змістових типів заголовків з лексичними гендерними компонентами, опублікованих в сучасних українських друкованих засобах масової інформації. This paper analyzes the structural and semantic types of headers with lexical gender component, published in the current Ukrainian print…

Роль ґендерно стереотипізованих образів у зовнішній рекламі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті проаналізовано вплив гендерно стереотипізованих образів як чинника, що перешкоджає встановленню рівноправних відносин у суспільстві між чоловіком і жінкою. Значну увагу приділено проблемі подолання гендерної асиметрії у зовнішній рекламі та проблемі формування гендерного портрету засобами зовнішньої реклами. The…