Факультети/інститути

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Глущик Марта Миколаївнастудентка 4 курсу, спеціальність «Облік і оподаткування» Науковий керівник:Мамонтова Наталія Анатоліївна,д.е.н, проф., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту У статті розглянуто проблемні аспекти обліку дебіторської заборгованості установами державного сектору. Проаналізовано та запропоновано основні напрями їх вирішення та удосконалення.…

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ ТА ЙОГО ПРОГНОЗ

Друзь Веніамін Леонідович,Стасюк Тетяна ВолодимирівнаСтуденти 3 курсу:спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,«Економічна кібернетика» Науковий керівник:Дем’янчук Ольга Іванівнад.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Анотація. У статті розглянуто та спрогнозовано чотири основних фактори впливу на обмінний курс долару відносно гривні на…

ГРОШОВО-КРЕДИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

Кузьмич А. М., Голоюх Ю. С, студентки 3 курсу, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» Науковий керівник: Дем’янчук Ольга Іванівна,д.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Анотація. У статті розглянуто стан грошово-кредитної безпеки України, завдяки здійсненому структурно-динамічному аналізу макроекономічних показників…

Законодавчо-нормативна база та інституційна основа співпраці України із закордонними українцями

Вікторія Полушко, студентка групи ММв-21 НаУОА Науковий керівник: Атаманенко Алла Євгенівна доктор історичних наук, професор У статті розглядається законодавча база співпраці України з закордонними українцями. Діаспори є важливим ресурсом у взаємодії держави з країнами світу, який активно використовується як інструмент…

Йордансько-китайські взаємини на сучасному етапі

Яковенко О.С. Науковий керівник: Конопка Н.О., к. і. н., доцент кафедри міжнародних відносин Відносини Йорданії з впливовими світовими акторами, такими як Китай, мають велике значення для розвитку королівства. У статті визначено специфіку двосторонніх відносин між Хашимітським королівством Йорданія та Китайською…