Факультети

Основні прийоми психологічного впливу в сучасній телевізійній соціальній рекламі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розкрито трактування поняття «психологічний вплив». Розглянуто різні погляди науковців на сутність «психологічного впливу» в телевізійній соціальній рекламі. Розкрито характерні особливості прийомів маніпулятивного впливу через призму стратегії взаємодії між комунікатором і реципієнтом. Ключові слова: «психологічний вплив», «соціальна реклама»,…

КОМПАРАТИВІСТИКА АНГЛОМОВНОЇ ТА УКРАЇНОМОВНОЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ФРАЗЕОЛОГІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintОлійник Д.Б. Національний університет «Острозька академія» Студентки факультету романо-германських мов Анотація. Дане дослідження присвячене порівняльному аналізі фразеологічних одиниць концепту «кохання» в англійській і українській мовних картинах світу. У статті проведений опис концепту «кохання», значимий для концептосфери англійської та української…

Методологічні засади антикризового управління підприємствами

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintНавроцька А. М.магістрантка, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник: Іванчук Наталія Володимирівна к.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ У статті досліджено поняття антикризового управління, визначено та проаналізовано функції, методи та складові механізму антикризового…

Концептуальна модель процесу антикризового управління підприємством

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintНавроцька А. М. магістрантка, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник: Іванчук Наталія Володимирівнак.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У статті досліджено зміст кожного етапу процесу антикризового управління, визначено, які саме дії необхідні…

Теоретико-методичні аспекти кризи збуту підприємства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintНавроцька А. М.магістрантка, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник:Іванчук Наталія Володимирівнак.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КРИЗИ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА У тезах досліджено сутність кризи збуту підприємства, визначено фактори її виникнення, а також методи розробки тактичних заходів.…