Факультети

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ЕЛЕМЕНТОМ КОЛОРОНІМОМ У БРИТАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У  статті розглянуто фразеологізми, з елементом колоронімом, що  утворюються  в  мовленні та відображають ті  явища і предмети, які безпосередньо оточують людей. Виявлено, що у складі фразеологічних одиниць, які вирізняються емоційно забарвленою образністю в мовленні, компонент колоронім, який відіграє ключову роль…

Християнство як релігія війни у романі К. Воннегута “Бійня номер п’ять або Хрестовий похід дітей”

Тереховський В. М. Національний університет “Острозька академія” Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Зелінська Л.В.   ХРИСТИЯНСТВО ЯК РЕЛІГІЯ ВІЙНИ У РОМАНІ К. ВОННЕГУТА “БІЙНЯ НОМЕР П‘ЯТЬ АБО ХРЕСТОВИЙ ПОХІД ДІТЕЙ”                                                      Анотація          Стаття присвячена аналізу роману…

Генеалогічне дерево як сюжетотворчий елемент у циклі романів “Пісня льоду та полум’я” Джорджа Мартіна

У статті розглядаються генеалогія та архетипи як головний фрагмент сюжетної композиції романів “Пісня льоду та полум’я” Дж. Мартіна, а також часові паралелі роману. Ключові слова:архетипи, генеалогія, рід, історія, архетип матері, архетип Божої дитини, архетип батька, петля часу. The article deals…

ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ МЕРЛІНГА У ЦИКЛІ РОМАНІВ ДЖОРДЖА Р. Р. МАРТІНА «ПІСНЯ ПРО ЛІД ТА ПОЛУМ’Я»

Гладка Ю.О. Студентка 6 курсу ФРГМ НаУ «Острозька академія» Науковий керівник: Кандидат філологічних наук, доцент Зелінська Л.В. ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ МЕРЛІНГА У ЦИКЛІ РОМАНІВ ДЖОРДЖА Р. Р. МАРТІНА «ПІСНЯ ПРО ЛІД ТА ПОЛУМ’Я» Анотація У статті наводиться аналіз ймовірних причин створення…

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У РОМАНІ С. КІНГА «СЯЙВО»

Яворська О.П.   ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У  РОМАНІ С. КІНГА «СЯЙВО»      У статті проаналізовано лексичні засоби, виявлені у романі С. Кінга «Сяйво». Виявлені мовні засоби  прокласифіковано відповідно до сфери і частоти вживання, лексичної ролі у тексті роману.…