Факультети

Основні прийоми психологічного впливу в сучасній телевізійній соціальній рекламі

У статті розкрито трактування поняття «психологічний вплив». Розглянуто різні погляди науковців на сутність «психологічного впливу» в телевізійній соціальній рекламі. Розкрито характерні особливості прийомів маніпулятивного впливу через призму стратегії взаємодії між комунікатором і реципієнтом. Ключові слова: «психологічний вплив», «соціальна реклама», «телевізійна…

КОМПАРАТИВІСТИКА АНГЛОМОВНОЇ ТА УКРАЇНОМОВНОЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ФРАЗЕОЛОГІЇ

Олійник Д.Б. Національний університет «Острозька академія» Студентки факультету романо-германських мов Анотація. Дане дослідження присвячене порівняльному аналізі фразеологічних одиниць концепту «кохання» в англійській і українській мовних картинах світу. У статті проведений опис концепту «кохання», значимий для концептосфери англійської та української мов.…

Методологічні засади антикризового управління підприємствами

Навроцька А. М.магістрантка, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник: Іванчук Наталія Володимирівна к.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ У статті досліджено поняття антикризового управління, визначено та проаналізовано функції, методи та складові механізму антикризового управління.…

Концептуальна модель процесу антикризового управління підприємством

Навроцька А. М. магістрантка, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник: Іванчук Наталія Володимирівнак.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У статті досліджено зміст кожного етапу процесу антикризового управління, визначено, які саме дії необхідні для…

Теоретико-методичні аспекти кризи збуту підприємства

Навроцька А. М.магістрантка, Національний університет «Острозька академія» Науковий керівник:Іванчук Наталія Володимирівнак.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КРИЗИ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА У тезах досліджено сутність кризи збуту підприємства, визначено фактори її виникнення, а також методи розробки тактичних заходів. Ключові…