Базові принципи гуманітарної діяльності

Васковець Ольга Вікторівна
студентка 5 курсу, спеціальність Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Науковий керівник:
Матвійчук Наталя Володимирівна
к.і.н., ст.в.

 

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ГУМАНІТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Анотація. Гуманітарна діяльність вважається важливим аспектом міжнародних відносин, оскільки вона сприяє допомозі вразливим групам населення, постраждалим від конфліктів, природних катастроф та інших негативних наслідків. У цій статті розглядаються чотири основні принципи гуманітарної діяльності – гуманність, нейтралітет, неупередженість та незалежність.

Ключові слова: гуманність, нейтралітет, неупередженість, незалежність, гуманітарна діяльність, міжнародні гуманітарні організації, безпристрасність.


Abstract. Humanitarian activities are considered an important aspect of international relations as they contribute to assisting vulnerable populations affected by conflicts, natural disasters, and other negative consequences. This article examines four main principles of humanitarian action – humanity, neutrality, impartiality, and independence.

Key words: humanity, neutrality, impartiality, independence, humanitarian action, international humanitarian organizations, impartiality.

Гуманітарна діяльність є важливим аспектом міжнародних відносин, спрямованим на надання допомоги тим, хто потребує захисту та допомоги. Гуманітарна допомога може бути надана в разі конфліктів, воєн, природних катастроф, епідемій та інших негативних ситуацій. Принципи гуманітарної діяльності визначають підходи та засади, які мають дотримуватись при наданні гуманітарної допомоги, – це гуманність, нейтралітет, неупередженість та незалежність [11].

Це питання досліджувалось досить мало, як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками, тому для аналізу використовуються матеріали з офіційних сайтів організацій.
Метою статті є визначення понять чотирьох основних принципів гуманітарної діяльності і їх прояв на практиці. Нижче розглянуто кожен з цих принципів окремо та проаналізовано приклади їх прояву в історії різних країн світу.

Гуманність – це принцип, згідно з яким гуманітарна діяльність має бути спрямована на захист та допомогу людям, які потребують невідкладної допомоги, незалежно від їхньої національності, раси, релігії чи політичних переконань. Цей принцип вимагає надавати допомогу базуючись на основних потребах людини, таких як харчування, вода, медична допомога, притулок та захист від насильства.
Гуманітарна допомога завжди надавалась в різних країнах світу під час природних катастроф, таких як землетруси, тайфуни, повені та інші лиха. Наприклад, після землетрусу в Гаїті в 2010 році, багато міжнародних гуманітарних організацій, таких як Червоний Хрест, Медична Безпека, Організація Об’єднаних Націй та інші, надали медичної допомогу, воду, їжу, забезпечили тимчасовими житловими умовами та іншою необхідною підтримкою населення Гаїті, незалежно від їхньої національності, раси чи релігії [10]. Під час операції “Безпечна гавань” в Косово у 1999 Міжнародна організація з міграції (МОМ) підтримала виселених осіб та біженців, забезпечуючи їм притулок, медичну допомогу та харчування [7]. Під час епідемій та пандемій, таких як епідемія ВІЛ/СНІДу, вірус Ебола, COVID-19 Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) та багато інших надавали медичну допомогу, захист медичного персоналу, постачання медичного обладнання, ліків та інших ресурсів для боротьби з епідемією та допомоги хворим [6].

Нейтралітет – це принцип, згідно з яким гуманітарні дії мають бути нейтральними, тобто безпристрасними. Гуманітарні працівники мають діяти безпристрасно та уникати прийняття сторін конфлікту з метою захисту та надання допомоги постраждалим.
Один з найвідоміших прикладів прояву нейтралітету – це діяльність Червоного Хреста під час Першої та Другої світових війн. Гуманітарні працівники Червоного Хреста надавали допомогу пораненим та в’язням на обох сторонах конфлікту, незалежно від національності, релігії чи політичних переконань [1,2].

Неупередженість – це принцип, згідно з яким гуманітарна допомога має бути надана на основі потреб, без урахування статусу, національності, раси, релігії, політичних переконань чи інших факторів. Гуманітарні працівники повинні дотримуватись принципу неупередженості та не допускати дискримінації при наданні допомоги.
Під час геноциду в Руанді в 1994 році «Лікарі без кордонів» надавали медичну допомогу населенню незалежно від їхньої етнічної належності. Вони працювали на території обох ворогуючих етнічних груп – тутсі та хуту, і надавали медичну допомогу всім, хто потребував, без урахування їхньої національності [3].
В контексті міграційної кризи в Європі, Міжнародна організація з міграції надавала допомогу біженцям та мігрантам незалежно від їхньої національності, релігії чи етнічної належності. Вони забезпечували базові потреби, такі як харчування, притулок, медична допомога та психосоціальна підтримка, без дискримінації на основі національності чи інших факторів [5].

Незалежність – це принцип, згідно з яким гуманітарна діяльність повинна бути незалежною від політичних, економічних, військових та інших впливів. Гуманітарні працівники мають діяти на основі потреб населення, не підпорядковуючись жодному боку конфлікту чи стороні конфлікту.
Під час гуманітарної кризи в Судані Червоний Хрест та ООН надавали допомогу внутрішньо переміщеним особам та біженцям незалежно від сторін конфлікту. Вони діяли безпосередньо, на основі потреб населення, не допускаючи впливу військових чи політичних факторів на свою гуманітарну діяльність [4].
Під час Чорнобильської катастрофи в 1986 році, багато гуманітарних організацій та медичних працівників надали допомогу постраждалим внаслідок цієї трагедії. Незважаючи на складні умови, вони діяли незалежно від політичних впливів, надаючи медичну допомогу та матеріальну підтримку тим, хто постраждав внаслідок вибуху на Чорнобильській АЕС. Активну підтримку постраждалим регіонам надала ЮНЕСКО, розробивши у 1991 р. Чорнобильську програму, що охоплювала будівництво шкіл, дослідження та підготовку кадрів, аналіз соціальних, економічних наслідків аварії, збереження культурних цінностей [9].

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році відбулося безліч трагічних подій, в результаті яких багато людей загинуло. Руйнування, переміщення, постійні обстріли та авіаудари принесли страждання мільйонам жінок, чоловіків та дітей. На жаль, результатом цього стало вимушене переселення мільйонів українців як внутрішньо переміщених осіб, так і біженців. У зв’язку з цим, для надання допомоги постраждалим, Україна звернулася до своїх партнерів, включаючи гуманітарні організації, для отримання необхідної підтримки. Без цієї допомоги, процес відновлення країни став би набагато складнішим та тривалішим. Згідно зі звітом Управління з координації гуманітарних справ (УКГС), в Україні протягом 2022 року було охоплено майже 16 мільйонів людей гуманітарною допомогою, що склала надання ваучерів і грошової допомоги, тисячі гуманітарних конвоїв, які доставляли життєво важливі вантажі, такі як їжа, вода, ліки, гігієнічні набори та зимові товари, до постраждалих від війни громад і до тих, хто переїхав у безпечніші райони, доставка генераторів до критично важливих об’єктів по всій країні, головним чином до лікарень і притулків, надання матеріалів та проведення ремонтів у зруйнованих для проживання будинках [8].

Висновок. Принципи гуманітарної діяльності, такі як гуманність, нейтралітет, неупередженість та незалежність, є важливими принципами, які допомагають гуманітарним організаціям діяти ефективно та безперешкодно в гуманітарних кризах. Вони забезпечують захист прав та гідність постраждалого населення, незалежність від політичних впливів та забезпечують нейтральний підхід до гуманітарної допомоги. Цих принципів має дотримуватись кожна гуманітарна організація під час своєї діяльності.

 

ЛІТЕРАТУРА
1. 1939-1945: descent into hell. International Committee of the Red Cross (ICRC). May 2010. URL: https://www.icrc.org/en/doc/who-we-are/history/second-world-war/overview-2-world-war.htm (дата звернення: 12.04.2023).
2. ICRC in WWI: overview of activities. International Committee of the Red Cross (ICRC). January 2005. URL: https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jqgq.htm (дата звернення: 12.04.2023).
3. Rwandan genocide 25 years on: MSF caught in spiral of extreme violence from Rwanda to Zaire. Médecins Sans Frontières (MSF) International. May 2019. URL: https://www.msf.org/rwandan-genocide-25-years (дата звернення: 12.04.2023).
4. SUDAN & SOUTH SUDAN. UN News. February 2018. URL: https://news.un.org/en/focus/sudan-south-sudan (дата звернення: 12.04.2023).
5. The International Organization for Migration (IOM) in Europe and Central Asia. January 2023. URL: https://www.iom.int/europe-and-central-asia (дата звернення: 13.04.2023).
6. The WHO Foundation Is Investing in a Safer and Healthier World for Future Generations. World Health Organization. January 2023. URL: https://who.foundation/what-we-do/#HEAL (дата звернення: 13.04.2023).
7. TWENTY YEARS OF IOM IN KOSOVO CELEBRATED ON INTERNATIONAL MIGRANTS DA. The International Organization for Migration (IOM) December 2019. URL: https://rovienna.iom.int/stories/twenty-years-iom-kosovo-celebrated-international-migrants-da (дата звернення: 14.04.2023).
8. Ukraine: Humanitarian Response Plan (February 2023) [EN/UK]. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). February 2023. URL: https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-plan-february-2023-enuk?_gl=1*1n5ackb*_ga*MTgzNDE0NjM4OC4xNjgxNDU1NDE0*_ga_E60ZNX2F68*MTY4MTQ2NDQ1OS4yLjAuMTY4MTQ2NDQ1OS42MC4wLjA. (дата звернення: 14.04.2023).
9. UNESCO Chernobyl Programme: programme framework. UNESCO. November 1990. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147072 (дата звернення: 13.04.2023).
10. UN marks anniversary of devastating 2010 Haiti earthquake. UN News. January 2022. URL: https://news.un.org/en/story/2022/01/1109632 (дата звернення: 13.04.2023).
11. What are Humanitarian Principles? United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). July 2022. URL: https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OOM_Humanitarian%20Principles_Eng.pdf (дата звернення: 12.04.2023).

Залишити відповідь