Факультети

Learning and Teaching English through Social Media

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintАнотація. У статті розглянутий вплив використання соціальних мереж на вивчення та викладання англійської мови. Були проаналізовані окремі ресурси та види діяльності, які сприяють розвитку мовленнєвих навичок. Ключові слова: соціальні мережі, викладання та вивчення англійської, розвиток мовленнєвих навичок. Abstract. The…

Особливості перекладу аудіовізуальної продукції на прикладі серіалу «Друзі»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаттю присвячено особливостям перекладу англомовної аудіовізуальної продукції українською мовою. Проаналізовано основні проблеми під час перекладу на прикладі англомовної лексики, використаної в серіалі, та українських відповідників. Виявлено способи подолання цих проблем. Ключові слова: аудіовізуальна продукція, власні назви, назви географічних об’єктів,…

Механізм мовленнєвого впливу через рекламу

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті визначено та розглянуто термін мовленнєвого впливу. Визначено основні принципи та типи впливу на підсвідомість людини через рекламу. Ключові слова: мовленнєвий вплив, психолінгвістика, реклама, підсвідомість людини. The term of speech influence is defined and considered in the…

УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Анотація. Стаття присвячена дослідженню формування сучасних англійських неологізмів та причин їхнього стрімкого й активного використання носіями мови. У цій роботі також представлено доцільні способи перекладу новоутворених лексичних одиниць українською мовою та наведено відповідні приклади. Ключові слова: неологізм, скорочення,…

Лексико – стилістичні особливості роману Деніела Кіза “Flowers for Algernon”

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Анотація. У дослідженні розглянуто  лексико-стилістичні особливості роману Д. Кіза “Flowers for Algernon”. У статті також досліджено основні аспекти творчості автора роману. Ключові слова: література, граматика, лексика, аналіз. Annotation.  The study examines the stylistic features of the novel D.…