Факультети/інститути

Літературно-критичний огляд доробку шістдесятників в епістолярії В. Стуса

e-mail: viktoriia.shmankiv@oa.edu.ua УДК 82.09 Матвій Вікторія Романівна, Національний університет «Острозька академія» У статті систематизовано погляди В. Стуса на літературний процес в Україні 60-80-х рр. ХХ ст., які засвідчені в його листах та таборовому щоденнику. Наведені оцінки поета творчості сучасників, які…

Книга «Дикий Захід Східної Європи» Павла Казаріна як феномен сучасної автобіографічної есеїстики

e-mail: vladyslav.kostin@oa.edu.ua УДК 82.02 Костін Владислав Євгенович, Національний університет «Острозька академія» У статті досліджується феномен книги «Дикий Захід Східної Європи» та її автора Павла Казаріна в контексті розвитку сучасної української есеїстики. Окреслено основні наративи, смислові акценти та специфіку книги у…

«Гендерне питання» і його прояви в стереотипах ( на основі повісті «Кайдашева сім’я»)

УДК 305:82.09   Швая Оксана Романівна, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька академія»   Анотація. У статті розглянуто поняття «гендерне питання», що визначено за допомогою виокремлення гендерних маркерів, у контексті чого зосереджено увагу…

Лінгвокультурний феномен побутового конфлікту

Глущенко А.В.   Стаття присвячена опису вербального побутового конфлікту як лінгвокультурного фемомену, тобто взаємозв’язку декількох явищ: мовленнєвої компетентності мовця, загальнонаціонального культурного тла, – які спричиняють несвідоме використання певних мовних маркерів конфлікту. Дослідження виконано на матеріалі повісті «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького…

Авторитетність телебачення у формуванні сучасної української культуромовної ідентичності

УДК 81’271:070.11 ilona.mostova@oa.edu.ua Мостова Ілона Ігорівна, магістрантка, Національний університет «Острозька академія», науковий керівник канд. пед. наук З. В. Столяр Анотація У статті проаналізовано взаємозв’язок між телевізійним дискурсом та процесами формування культуромовної національної ідентичності в контексті українського суспільства у час повномасштабної…