інформація – Сторінка 2 – Науковий блоґ

інформація

Поняття комерційної таємниці в українському законодавстві: проблеми та перспективи

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті розглядається питання виникнення та правового закріплення поняття комерційної таємниці. Аналізуються проблеми чинного законодавства України та міжнародних договорів у сфері регулювання комерційної таємниці як виду інформації та об’єкта права інтелектуальної власності. Досліджуються перспективи удосконалення українського законодавства щодо інституту…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Зв’язки з громадськістю в органах місцевого самоврядування в Україні

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися В статті простежено основні аспекти використання зв’язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування, визначено їх теоретичні та методичні засади застосування. The аrtіcle presents the mаіn аspects of publіc relаtіons, defіnes the theoretіcаl аnd methodical prіncіples of аpplіcаtіon of publіc…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Шляхи підвищення ефективності діяльності прес-служб в органах державної влади

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті йдеться про важливість удосконалення методів роботи прес-служб районних державних адміністрацій, містяться практичні рекомендації для покращення стосунків між органами влади та громадськістю. Наголошено, що ключем до ефективного зв’язку є дослідження думки, настроїв громадян та врахування сьогоднішньої ситуації. The…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Документно-інформаційне забезпечення управлінської діяльності міської ради

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися Проаналізовано особливості документального забезпечення діяльності в міський раді та види інформації, що міститься в документах. Обґрунтовано заходи покращення організації діловодства в міський раді. The features of the documentary support of the district administrations and the types of information that…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Міжособистісна комунікація в державному управлінні

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page

Поділитися У статті досліджено основні базові елементи інформації, розглянуто мiжособистісні кoмунікативні зв’язки ефeктивності  упрaвління персоналом, описано види комунікацій в управлінні, охaрактеризовано роль та знaчення ефективності використання міжособистісної комунікації в органах державного управління. In the article the main basic elements of…

Поділитися Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on RedditPin on PinterestPrint this page
Сторінка 2 з 3123