інформація

Місце соціально-психологічних та етичних факторів в професії юриста

У статті розкривається та висвітлюється значення соціально-психологічних та етичних факторів в професії юриста. Здійснюється класифікація вимог, якими повинен володіти юрист. Ключові слова: вимоги, правова культура, цінності, норми, моральні засади, інформація, юрист, особа, клієнт, взаємовідносини. В статье раскрывается и высвечивается значение…

Визначення поняття “інформаційні права людини”

    Про закріплення права людини на інформаційну безпеку.     On fixing of human right on informative security.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

В статті розглянуто поняття інформаційна технологія, наведена класифікація інформації, представлена структура інформаційного забезпечення АПК, розроблені пропозиції для ефективної роботи АПК. В статье рассмотрено понятие, информационная технология, представлена классификация информации, а также структура информационного обеспечения АПК, разработаны предложению для эффективной работы…

Психологічні аспекти сприйняття рекламного образу

У наш час високих технологій інформація стала чи не найдорожчою річчю. Люди платять гроші, щоб отримати інформацію, або ж навпаки – щоб надати її суспільству. Одним зі способів такого надання інформації є реклама. Причому реклама не у вузькому сенсі, як…

Журналістське розслідування як метод збору інформації

У статті визначено поняття «журналістське розслідування» з погляду різних сучасних науковців, а також конкретизація методів і принципів проведення журналістського розслідування. Здійснено спробу аналізу проведення журналістського розслідування на прикладі сучасної української телепередачі «Ключовий момент». Запропоновано основні якості, яким повинен відповідати журналіст-розслідувач,…