Гуманітарний

Художньо-стильові особливості поезії Івана Малковича

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті проаналізовано основні художньо-стильові риси поезії та їх пов’язаність із світоглядними й культурними орієнтирами у творчості І. Малковича. Ключові слова: театральність, міфопоетика, бароко, , інфантилізм.   In this article the main artistic and stylistic features and their association with…

Лексико-тематична парадигма назв тварин у поезії Євгена Гуцала

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті описано лексико-тематичну парадигму назв тварин на основі поетичної творчості Є.Гуцала. Виокремлено назви свійських та диких тварин, простежено та проаналізовано найбільш поширені лексеми. Ключові слова: зоолексема, підпарадигма, лексична парадигма. Summary: The artical describes a lexico-thematical paradigm of…

Особливості канонізації в Російській православній церкві

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті висвітлено практику канонізації святих в історії Російської православної церкви, а також показано підстави через які церква вдавалася до канонізації державних діячів. Ключові слова: канонізація, Російська православна церква, святі. The article highlights the practice of canonization of…

Значення запровадження християнства у державотворенні України

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У цій статті висвітлено значення запровадження християнства Володимиром Великим для подальшого державотворчого процесу в Україні. Автор значення цього рішення князя для формування українців як нації, з самобутньою культурою і релігійними віруваннями. Ключові слова: язичництво, двовір’я, пантеон, народовір’я. This…

Християнський рок у США

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСША є батьківщиною не лише року, як специфічного жанру музики та молодіжної субкультури, а й місцем, де виконавці вперше почали висловлювати свої думки щодо християнської віри через цю музику. Тому немає нічого дивного в тому, що саме на території…