Гуманітарний

Спільні та відмінні ознаки для християнської та ісламської ангелології

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintБеззаперечним є той факт, що християнство та іслам мають спільні корені, і хоч багато в чому віровчення цих двох світових релігій різняться, відкидати спільні ознаки як несуттєві принаймні нерозумно. Українське релігієзнавство зайшло досить далеко у вивченні кожної релігії зокрема,…

Містичний спосіб богопізнання Миколи Кузанського

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintМикола Кузанський – родоначальник ренесансного платонізму. У статті досліджено внесок зроблений філософом у вчення про містичне єднання з Богом та вплив на тогочасну філософську та культурну парадигми епохи. Проаналізовано зовнішні впливи, які дали поштовх для розвитку філософсько-містичної системи Миколи…

Містичне вчення Іцхака Лурія Ашкеназі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто основні вчення Іцхака Лурія Ашкеназі як представника іудейського містичного досвіду доби Ренесансу. Досліджено здобутки лурріанської каббали – школи, яка була утворена іудейським богословом. Важливе місце займають національні мотиви. Розглянуто на чому саме акцентували уваги представники цієї…

Особливості укладу життя та діяльності жіночих монастирів Рівненщини у період незалежності

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття описує сучасний стан монастирського життя та характеризує напрямки діяльності жіночих монастирів Рівненщини. Акцентовано на погодинному розпорядку дня, характерних обов’язках сестер обителей. Ключові слова: монастирський послух, храм, молитва, літургія,ікона, риза. The article describes the current state of monastic life…

Білівський жіночий монастир у період незалежності (1991-2014 рр.)

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті описано та проаналізовано становище обителі після проголошення незалежності та її відновлення на сучасному етапі свого розвитку. Характеризуються культові святині та архітектурні пам’ятки, наголошується на монастирському укладі життя, послухах монахинь, різнобічних напрямках діяльності. Ключові слова: ігуменя, келія, чудотворна…