Гуманітарний

Загальна характеристика діяльності молодіжних утворень греко-католиків в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintНа сьогоднішньому щаблі історичного поступу України вирішального значення набуває увага до молоді і, зокрема, до проблем її соціалізації та соціального виховання. Саме тут визначного значення набуває релігійне виховання або виховання на засадах християнської моралі. Одним із засобів та способів…

Молодіжні православні братства: хто вони і чим займаються?

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintПісля падіння тоталітарної системи та розвалу комсомолу значний відсоток молоді звернувся у пошуках самореалізації до релігії. Якщо рівень релігійності серед молоді в 1992 р. становив 40%, то зараз, за даними різних опитувань – від 60% – до 75% [1].…

Обґрунтування етики відповідальності (за філософією Е. Левінаса) в контексті постмодерної культури

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено основні позиції філософії Е. Левінаса щодо відповідальності перед обличчям Іншого. Обгрунтовано необхідність звернення до поняття відповідальності в контексті сучасних комунікативних процесів та особливостей спілкування. Ключові слова: етика спілкування, відповідальність, обличчя, розмова, епіфанія Іншого, любов. The main…

Вплив масової комунікації на особливості сучасного спілкування

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто масову комунікацію як одну з основних форм сучасного спілкування, проаналізовано її складові та характер впливу на міжлюдські стосунки. Ключові слова: інформаційне суспільство, масова комунікація, засоби масової інформації, телебачення, Інтернет, спілкування, тіло без простору, віртуальна реальність. The…

Мотив у системі психопоетики “Повісті про санаторійну зону” М. Хвильового

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаттю присвячено дослідженню мотиву у системі психопоетики «Повісті про санаторійну зону» М. Хвильового. Визначено основні мотиви, які розробляє Хвильовий у повісті, – це  мотиви двійництва, самотності та божевілля.  Здійснено спробу довести, що мотив у системі психопоетики повісті визначає акцентування…