Гуманітарний

Аспекти вивчення ідіолекту Ольги Кобилянської на прикладі епістолярної спадщини

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено аспекти вивчення  ідіолекту Ольги Кобилянської на прикладі епістолярної спадщини. Ключові слова: індивідуально-авторський стиль, стильова манера, ідіолект, соціолект, ідіостиль. In the article has been researched the aspects of the study idiolect Olga Kobylianska on the pages epistolary…

Специфіка благодійної діяльності новітніх релігійних рухів

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті проаналізовані основні аспекти благодійної діяльності нових релігійних рухів та вплив на соціальне життя України. Розглядаються основні напрямки та приклади благодійної діяльності новітніх релігійних рухів в Україні.  Ключові слова: новітні релігійні рухи, нетрадиційні релігії, Україна, благодійна діяльність, соціальна діяльність The…

Становлення та розвиток мережі новітніх нетрадиційних релігій в Україні

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті проаналізовані конфесійна мережа новітніх релігійних рухів в Україні. Визначено основні етапи розвитку мережі нетрадиційних релігій в Україні. Розглядаються основні особливості розповсюдження новітніх релігійних рухів. Ключові слова: нові релігійні рухи, нетрадиційні релігії, Україна, релігійна мережа. In the article is analyzed…

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПОЛЬЩІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті розглянуто формування польської культурної ідентичності в історичній ретроспективі. Проаналізовано Польщу як частину соціокультурного простору ЄС  та визначено основні риси ідентичності поляків. Ключові слова: культурна ідентичність, Польща, ЄС, культурна спадщина, релігійність. The article deals with the formation of…

High-hume технології як нова стадія взаємодії науки та релігії

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена дослідженню феномену High-hume технологій у контексті нової стадії взаємодії науки та релігії. Ключові слова: High-hume технології, наука, релігія, глобалізація, секуляризація. Article is devoted to the phenomenon of High-hume technologies in the context of a new stage of…