High-hume технології як нова стадія взаємодії науки та релігії

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintСтаття присвячена дослідженню феномену High-hume технологій у контексті нової стадії взаємодії науки та релігії. Ключові слова: High-hume технології, наука, релігія, глобалізація, секуляризація. Article is devoted to the phenomenon of High-hume technologies in the context of a new stage of…

ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  У статті розглянуто участь протестантизму в суспільному житті України у контексті аналізу соціального вчення протестантських конфесій України. Ключові слова: протестантизм, п’ятидесятники, АСД, соціальне вчення. The article reviews Protestant participation in public life of Ukraine in a context of…

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  У статті досліджено діяльність православних церков у контексті суспільного життя України. Особлива увага зосереджена на розгляді соціального вчення православних конфесій України. Ключові слова: православ’я, УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, соціальне вчення. The article studies activity of Orthodox Churches…

Трансформація релігії y епоху високих технологій: феномен ескапізму у кіберпросторі

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У науковій статті досліджено трансформації релігії у епоху високих технологій. Акцентовано увагу на феномен ескапізму у кіберпросторі. Ключові слова: релігія, кіберпростір, ескапізм, High-hume технології, віртуальна реальність. Summary The article studies the transformation of religion in the era of…

РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ЕВТАНАЗІЇ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ науковій статті розглянуто одну з ключових проблем біотичної науки – евтаназію. Акцентовано увагу на релігійному осмисленні даної проблеми. Висвітлено релігійне обґрунтування «добровільної смерті». Ключові слова : евтаназія, церква, релігія, християнство. The scientific article examines one of the key…