Гуманітарний

ФЕНОМЕН ЗДОРОВ’Я ТА ПРИНЦИПИ ДОСКОНАЛОСТІ В АНТРОПОЛОГІЇ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintДосліджується феномен здоров’я з позицій розкриття основних принципів довершеності людини у східнохристиянській патристичній традиції. Визначається явище досконалості у витоковому зверненні до атрибутів Божественного Абсолюту довершеності, його тварного ідеалу – людини, що в динамічній заданості їх актуалізації уможливлює досягнення здоров’я.…

Особливості висвітлення Острогіани в публіцистиці Петра Кралюка на сторінках всеукраїнської газети «День»

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено сутність поняття публіцистики та визначено особливості публіцистики незалежної України. Зроблено спробу простежити актуальність публіцистичних статей Петра Кралюка на сторінках газети «День», проаналізовано його внесок у дослідження та висвітлення Острогіани. Ключові слова: сучасна публіцистика, газета «День», Петро…

Афористичні висловлювання у мовленні українських футбольних ультрас

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті проаналізовано афористичні висловлювання, що функціюють у мовленні ультрас. Проаналізовано їхні стилістичні функції як одного із засобів вираження думки, розкривається їх експресивно-оцінний потенціал. Ключові слова: афористичне висловлення; структурно-семантичні, функ­ціональні особливості афоризмів; оцінні конотації висловлення. В статье проанализированы афористические…

Індивідуально-авторські іменники в українській драмі: семантичний аспект

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print У статті розглянуто особливості семантики авторських лексичних новотворів українських драматургів, проаналізовано способи і причини творення індивідуально-авторських номінацій. The semantical peculiarities of Ukrainian dramatist’s lexical neologisms, ways and causes of creation occasional nominations are being analyzed in the article.…

The poetic style of Yevhen Malaniuk in the discourse of European intellectualism

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintУ статті досліджено особливості поетичного стилю поета Євгена Маланюка у дискурсі європейського інтелектуалізму XX століття. Ключові слова: поетичний стиль, есеїстка, поезія міжвоєнного часу, образ.  The article explores the features of the poetic style of the poet Yevhen Malaniuk in…